<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CYBERSEC

#0210: Kunnskap — viktigste forsvar

Gjest: Judith Rossebø

Cyber Security Specialist of ABB AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Cyber Security Specialist i ABB AS, Judith Rossebø, om industriell cyber security og hvorfor kunnskap er det viktigste forsvaret mot angrep. ABB er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet mot en bærekraftig fremtid, og i podcasten diskuterer Silvija og Judith hva som kan bli konsekvensene av manglende kontroll på cyber security.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i cyber security?
Jeg heter Judith Rossebø og jobber med Cyber Security i ABB i CSI-gruppen. Jeg jobber også ved Instituttet for teknologistudier på UiO, der jeg har en 10 %-stilling som foreleser i et kurs på Masternivå. Jeg ble interessert i cyber security gjennom jobben og utdanningen min (Cand.Scient. i matematikk og doktorgrad i telematikk).

Hva gjør dere på jobben?
Vi jobber med alle aspekter relatert til cyber security i ulike prosjekter. I tillegg jobber vi med utvikling av nye løsninger og standardisering.

Hva er de viktigste konseptene innen cyber security?
Cyber security må sees på som et samarbeidsprosjekt og er en kombinasjon av mennesker, prosesser og teknologi. I forbindelse med dette er «Defense in Depth» et svært viktig konsept – å ha riktig kombinasjon av teknologiske mekanismer for å sikre systemene, gode prosesser og prosedyrer, og de riktige menneskene med god kunnskap om sikkerhet.

Hva synes du er de mest interessante utfordringene?
Den største utfordringen er uvitenhet. Det er svært viktig å øke kunnskapsnivået i alle ledd (helt fra grunnskolen av). Manglende kontroll på cyber security truer kritiske virksomheter og samfunnsfunksjoner. 

Dine egne prosjekter innen cyber security?
Jeg jobber blant annet i standardiserings-komiteer for å utvikle cyber security-standarder for IACS. 

Har du noen eksempler på virksomheter som har hatt utfordringer med cyber security, internasjonalt og nasjonalt?
Noen viktige eksempler på «lessons learned» er Stuxnet, Ukrainian Blackouts (des. 2015 og des. 2016) og Mærsk. Nasjonalt finnes det for eksempel problemer som har oppstått på grunn av outsourcing (der produksjonsanlegg i Nordsjøen kunne ha blitt stengt ned). I tillegg har bankene og helsevesenet gått på noen smeller. 

Hvordan pleier du å forklare cyber security?
Det avhenger av hvem jeg snakker med. Studentene mine får en grundig innføring i hva det betyr, men snakker vi helt generelt, sier vi at «cyber security dreier seg om sikring av alt som er sårbart ved bruk av IKT».

Er det noe vi gjør i Norge som er unikt?
Vi har eksperter med høy kompetanse innen og god kunnskap om teknologi. I tillegg har vi gode fagmiljøer, både innenfor det private (for eksempel Telenor, Equinor og ABB) og det offentlige (for eksempel NSM, NorCERT og KraftCERT), samt høy bevissthet om personvern.

Viktigste poeng om cyber security fra samtalen vår?
Cyber Security er viktig – det er noe som alle kan lære om og være med på å utvikle, slik at vi kan bli tryggere. Dette er noe som krever samarbeid.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hva er farene ved å gi mennesker med utilstrekkelig kompetanse tilgang til forretningskritiske systemer. Og er det mulig å utvikle noen felles «kjøreregler» innen cyber security?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Cyber Security (CS) Sikkerhet
Cyber Security dreier seg om sikring av alt som er sårbart ved bruk av IKT. Den største utfordringen er uvitenhet, derfor er det svært viktige å øke kunnskapsnivået i alle ledd. Manglende kontroll på CS truer kritiske virksomhet og infrastruktur.

- Judith Rossebø

This is ABB AS

ABB er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av 144 000 arbeidere i over 100 land.