<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: IOT

#0211: IOT: Alexander Haneng: Smart sporing

Gjest: Alexander Haneng

Innovasjonsdirektør

Posten og Bring


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Innovasjonsdirektør i Posten og Bring, Alexander Haneng, om sensorer, digitale frimerker og hvordan posten kjører seg selv. Posten Norge AS er et norsk statseid konsern med konsesjon til å drive postombæring, og konsernet har gjennom de siste 10 årene kjøpt opp selskaper i Norden og samlet disse under Bring. I podcasten forteller Alexander om hvordan konsernet digitaliseres, og hvordan Posten og Bring nå gjør bruk av 3D-printere. Vi lærer også om hvordan sporing av forsendelser utvikles med ny teknologi, og hvordan IoT og Narrowband innoverer og nå muliggjør smart sporing.

Hva gjør dere på jobben? 
Kort fortalt så jobber vi for at Posten og Bring skal bli et mer innovativt og digitalt konsern. I det inngår det også å ha «hands on erfaring» med ny teknologi. 

 

Hva er de viktigste konseptene i din teknologi? 
IoT handler om å knytte sensorer som stadig blir flere og billigere til skyen, og deretter skape verdi ut fra dataene. Selv om sensorene stadig blir mindre og billigere er det ikke alltid like lett å knytte de til internett. 

 

Hvorfor er det spennende? 
Fordi vi kan sette sporing på materiellet vårt der dette tidligere var umulig.  

 

Dine egne prosjekter innen din teknologi?  
Vi fikk høre i Januar at denne teknologien ville bli tilgjengelig i Norge i oktober 2018. I April gjennomførte vi derfor en hackathon med en veldig ustabil preproduksjonsversjon av NarrowBand. Fire lag fikk udelt 30 ulike sensorer, helt rykende ferske NarrowBand modem og Postens innleveringspostkasser. I løpet av fire timer hadde alle lagene laget fungerende prototyper av smarte innleveringspostkasser som merket når brev ble postet, fyllingsgraden i kassen og varslet når den sist ble tømt via NarrowBand. 

 

Dine andre favoritteksempler internasjonalt og nasjonalt? 
Dette er fortsatt veldig nytt, og kun en håndfull land og operatører har innført dette per nå. Et alternativ til Narrowband-IoT er LTE-M, og det er spennende å se hvilken teknologi som blir standarden for å koble IoT-sensorer til internett fremover. 

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi har teleselskaper som er i front internasjonalt, både innen dette og 5G som gjør Norge til en spennende testarena. Norge er også dyktige på hardware, og kretskortene vi bruker er spesialdesignet for oss og produseres på Kjeller. 

 

Viktigste poenget fra vår samtale? 
Bruken av internettilknyttede sensorer vil eksplodere og vil generere enorme datamengder. Man må ha en plan for hvordan din organisasjon samler og utnytter disse dataene for å redusere kostnader, men også for å skape nye tjenester og kanskje nye forretningsmodeller. Ellers vil ikke din bedrift være konkurransedyktig i fremtiden. 

Public sector

This what you will learn:

NarrowBand IoT 3D-print Innovasjon
IoT handler om å knytte sensorer til skyen og skape verdi ut fra dataene du får. NarrowBand er en ny mobilstandard for 4G som gjenbruker 4G infrastrukturen, men leverer betydelig bedre dekning og mye lavere strømforbruk. Denne teknologien åpner for at vi kan spore på mye smartere måter.

- Alexander Haneng

This is Posten og Bring

Posten Norge AS er et norsk statseid konsern med midlertidig konsesjon til å drive postombæring i Norge. Konsernet driver også med transport innenfor flere områder, som pakker, gods og spesialtransport for oljeindustrien. Posten er en av Norges største bedrifter med virksomhet over hele landet, og konsernet omsatte i 2015 for 25 milliarder kroner. Posten driver med leveranser av fysiske sendinger og tilbyr elektroniske tjenester. Leveransene kan skje både ved egenproduksjon og gjennom alliansepartnere. Hovednedslagsfeltet er på kunder i Norden, men gjennom samarbeidspartnere kan Posten tilby tjenester over hele verden. Posten har gjennom de siste ti årene kjøpt opp en rekke selskaper i Norden som er samlet under navnet Bring.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse