<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: EDTECH

#0216: Ingeniører i skolen

Gjest: Anne Kathrine Linnebo

Daglig leder of Kompaks AS


Med Vert Sunniva Rose

I denne episoden av #LØRN snakker Sunniva med daglig leder i Kompaks AS. Kompaks kobler på ulike måter skole og næringsliv for å realisere visjonen om livslang læring. I episoden forteller Anne Kathrine blant annet om hva prosjektet "ingeniører i skolen" er og hvordan arbeidsledige ingeniører bidrar til å gjøre elevene til produsenter av digitale løsninger, fremfor å bare være konsumenter.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Leder av prosjektet Ingeniører i skolen som tilbyr ingeniører inn i klasserommet i teknologiske fag, og leder av Kompaks, som står for kompetanse-akselerator. Jeg ble interessert i Edtech via prosjektet Ingeniører i skolen og selskapet Kompaks som ble startet for å ta piloten Ingeniører i skolen videre i et FOU-samarbeid med Asker kommune.

Hva gjør dere på jobben?
Alt mulig - Vi er en oppstartsbedrift på 1,5 personer. Vi jobber med teknologi og opplæring.  

Hva er de viktigste konseptene i edtech?
Gjøre ting enklere, raskere. Gir nye muligheter ved å gjøre ting og kunnskap mer tilgjengelig, nært og relevant. Tilpasset opplæring og demokratiserende læring. F.eks. Formidling enklere – Se og forstå - Engasjere ved VR, simulere – gjøre og lære, kan måle og tilby tilpasset opplæring – muliggjør en demokratiserende læring ved tilgjengelighet og funksjonalitet som inkluderer personer med ulike læringsstrategier og faglig utgangspunkt.  

Hvorfor er det spennende?
Det gir muligheter til mer samarbeid, også internasjonalt. Det endrer læring; hvordan og hvor man lærer. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?  
IT og Edtech/Teknologi endrer på mye, og det er spennende og gir muligheter når menneskene behersker verktøyene. Samtidig, det fundamentale er fortsatt likt og må jobbes med: Læring dreier seg om mennesker, det er de som skal lære, for å få ferdigheter, tankesett og samarbeidsevner til å bidra i samfunnet og løse ulike oppgaver.  

Dine egne prosjekter innen edtech?
Vårt prosjekt er kursing av lærer og ingeniører i et teknisk undervisningsopplegg og fysisk oppfølging rundt læreren i gjennomføringen av dette. Edtech biten går mye på å finne og tilpasse egnede undervisningsopplegg og dele disse, tilrettelegge for det som kan gjøres på forhånd og forenkle undervisningen i klasserommet.  

Dine andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?
Jeg vet ikke om det er et Edtech eksempel, med det er et læringseksempel, med fokus på innovasjon og ulike måter å løse ting på: En grunder kollega fortalte med om en kåring hvor elever fra et land i Østen vant hårfint foran elever fra Israel i å løse et antall oppgaver. Elevene fra landet i Østen hadde løst oppgavene på samme måte. Elevene fra Israel hadde løst oppgavene på 14 forskjellige måter.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Lærernes relasjon til elevene. Læringen involverer elevene i læringen. Læringen inneholder refleksjon.  

En favoritt edtech sitat?
Læring er å gjøre.

Viktigste poeng om edtech fra vår samtale?  
Hovedfokus må være å gjøre det enklere for lærerne å være lærere og undervise.  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:I en test tok hvor elever fra Østen vant og Israel tok andreplass. Østens elever løste oppgaven på én og samme måte, mens elever i Israel løste den på 14 forskjellige måter. Hvilken global påvirkning har forskjellig opplæring i skolen mellom ulike land? Kan globale spørsmål stagnere fordi det er ulike fremgangsmåter som opptar diskusjonen mot riktig svar? Bør det være felles opplæring på global basis, eller tjener vi best ut ifra forskjellene?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Innovasjon Gründerskap Fremtidens skole EdTech
Sammen med mange ingeniører, Asker kommune og lærere i Asker utvikler vi en opplæringstjeneste i undervisning i teknologi for lærere. Kjernen i tjenesten er en ondemand, on site, modulbasert og aktiv etterutdanning av læreren for å undervise i teknologi.

- Anne Kathrine Linnebo

This is Kompaks AS

KompAks AS er KompetanseAkseleratoren etablert for å bidra til raskere omstilling og å sikre konkurransekraft i yrkeslivet. Ideen innebærer å koble skole og næringsliv for å realisere visjonen om livslang læring. Med digitalisering og stadig raskere teknologisk utvikling øker kravet til omstilling, som vil bli en kontinuerlig prosess i framtida. Skole, næringsliv og andre yrkesaktive kan gi hverandre motivasjon og kreativitet. I en samhandlende modell kan partene gjensidig utveksle kompetanse og utvikle den videre sammen.