<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0217: Bruk BIM for å lære bygg

Gjest: Eilif Hjelseth

Professor of NTNU


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med professor i bygningsinformasjonsmodellering ved NTNU, Eilif Hjelseth, om hvordan man kan tenke nytt rundt digitalisering av bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Gjennom podcasten lærer vi om hvordan BIM kan åpne for nye måter å jobbe på i byggebransjen, og om hvordan BIM bidrar til å redusere feil og forbedre lønnsomhet.
Full transcript (Available soon)

Hva gjør dere på jobben?
Vi jobber med forsking, undervisning og næringslivssamarbeid. 

Hva er de viktigste konseptene i BIM?
Det viktigste er å fokusere på rett informasjon til rett tid og rett mottaker – for rett dokumentasjon og beslutninger. 

Hvorfor er det spennende?
Det endrer vår måte å arbeide og samarbeide på, man må være kreative.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Kontroversen er forståelsen av BIM som nye typer programmer eller som endrede prosesser. 

Dine egne prosjekter innen BIM?
Utvikling av etterutdanningskurs for mer effektiv bruk av BIM i praksis.

Dine andre favoritteksempler på BIM internasjonalt og nasjonalt?
Det nye nasjonalmuseet i Oslo og Vamma kraftverk i Askim.

Hvordan pleier du å forklare BIM?
Det er en digital tvilling i 3D med komplett informasjon av det som skal bygges. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har en viking attitude og tør å prøve ut BIM i reelle prosjekter. I tillegg har vi mange ildsjeler.

En favoritt BIM sitat?
Bruk BIM for å lære bygg.

Viktigste poeng om BIM fra vår samtale?
BIM er nye måter å jobbe på og ikke bare bruk av programvare. Vi har så vidt begynt å ta ut potensialet ved digitalisering, men vi må endre forretningsmodellen for å få full effekt av bygningsinformasjonsmodellen.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvorfor er det viktig å tenke tverrfaglig i framtidens byggebransje, og hva mener du konsekvensen kan være hvis man fortsetter å jobbe slik man alltid har gjort? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

IFC Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) Digitalisering
BIM er nye måter å jobbe på og en digital tvilling i 3D med komplett informasjon av det som skal bygges,.

- Eilif Hjelseth

Recommended literature:

Tenke, fort og langsomt av Daniel Kahneman

theb1m.com

This is NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største. Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant annet lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, grafisk design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, produktdesign, psykologi, regnskap og revisjon, shippingledelse og siviløkonomstudium. NTNU ble opprettet i 1996 gjennom en sammenslåing av seks institusjoner for forskning og høyere utdanning i Trondheim.