<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: EDTECH

#0226: Læringsteknologi

Gjest: Hege Tollerud

Klyngeleder of Oslo Edtech Cluster


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Klyngeleder i Oslo Edtech cluster, Hege Tollerud. Oslo Edtech Cluster er et nettverk for selskaper som jobber med læringsteknologi og som tilrettelegger for aktiviteter og møteplasser som er av verdi for medlemmene. I episoden diskuterer Hege og Silvija hva vi bør lære om i fremtiden og hvilke norske selskaper som vokser frem innen Edtech akkurat nå. Hege kommer også med noen spennende eksempler på ny læringsteknologi. 

 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech? 
Jeg har bakgrunn innen kommunikasjon og profilering. Men mange år med arbeid innen miljøer som har fokus på næringsutvikling og vekst var det veldig spennende å få muligheten til å jobbe med alle de flinke utviklerne av edtech gjennom dette klyngesamarbeidet. 

Hva gjør dere på jobben? 
Tilrettelegger for aktiviteter og møteplasser som er av verdi for medlemmene, synliggjør den norske edtechnæringen nasjonalt og internasjonalt og fordelene ved bruk av god læringsteknologi. 

Hva er de viktigste konseptene i edtech? 
At det kan tilrettelegge for at vi i langt større grad produserer egen kunnskap, ikke bare konsumerer. 

Hvorfor er det spennende? 
Kan endre måtene vi lærer på totalt, og tilpasses den enkeltes nivå og behov. Og vi må alle fortsette å lære hele livet, edtech gjør læring mer tilgjengelig. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Den evige diskusjonen om dingser, i stedet for fokus på muligheter, innhold og riktig bruk.  

Dine egne prosjekter innen edtech? 
Drive klyngen og stimulere til gode samarbeidsprosjekter. 

Dine andre favoritteksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt? 
For meg handler det mest om samarbeid og møteplasser, hvilke arenaer det det er smart for våre medlemmer å være på. EdtechX i London er et bra event å bygge nettverk med ulike miljøer på. 

Hvordan pleier du å forklare edtech? 
Teknologi, av alle slag, som bidrar til bedre læring. For alle. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Jeg tror vi har god pedagogisk forståelse og tilnærming 

Viktigste poeng om edtech fra vår samtale? 
At det er viktig med samarbeid og deling av kunnskap og erfaringer. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hege Tollerud mener delingskulturen i Norge er unik som en stor grunn for god vekst av Edtech. Skyldes suksess fra kunnskapsdelte eksempler at vi må dele med hverandre fordi markedet ellers er for lite til å lykkes alene, eller er vi tradisjonelt åpne og tenker ikke på å utvide markedsområder? Hvordan ville en slik delingskultur resultert seg i Kina som posisjonerer seg i digital utvikling i forhold?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Læringsteknologi Eksempler på Edtech-selskaper 21. århundrets ferdigheter
Edtech kan endre måtene vi lærer på totalt, og det kan gjøre at læringen tilpasses den enkeltes nivå og behov. Vi må alle fortsette å lære hele livet, edtech gjør læring mer tilgjengelig.

- Hege Tollerud

This is Oslo Edtech Cluster

Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter og aktører innenfor læringsteknologi. Klyngen jobber med markedsaktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt. Oslo Edtech Cluster ble godkjent som ARENA-klynge gjennom Norwegian Innovation Clusterssommeren 2015. Programmet finansieres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.