<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: EDTECH

#0227: Kompetanse for fremtiden

Gjest: Mihaela Tabacaru

Prosjektleder for forskningsdrevet innovasjon of Oslo Edtech Cluster


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder for forskningsdrevet innovasjon i Oslo Edtech Cluster, Mihaela Tabacaru. Oslo Edtech cluster er et nettverk for selskaper som jobber med læringsteknologi. Mihaela sin oppgave er å koble forskning i læringsteknologi med bedrifter som utvikler læringsteknologi. I episoden får du blant annet vite hva som er greia med edtech, samt hva som er de viktigste kompetansene og evnene for fremtiden. Mihaela forteller også om hva fagkompetanse, relasjonskompetanse, gjennomføringskompetanse og endringskompetanse har til felles. 

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i edtech?
Jeg er organisasjonspsykolog og i overkant interessert i hvordan man kan forberede studenter og elever på en usikker framtid, hvor digitalisering ikke er noe som kommer, men snarere et eksisterende faktum. Jeg ble interessert i edtech da jeg selv ble medgründer og ville introdusere lean prosjektstyringsverktøy til elever i grunnskolen.

Hva gjør dere på jobben?
Jeg kobler to siloer sammen: forskning i læringsteknologi, og bedrifter som utvikler læringsteknologi. Jeg prøver å få disse to siloene til å møtes og jobbe sammen. Har god oversikt over finansieringsmuligheter innen edtech-feltet både i Norge og internasjonalt.

Hva er de viktigste konseptene i edtech?
Læring hvor som helst, når som helst, med en prosess som ikke speiler helt den analoge prosessen. Det gir mye mer frihet til brukeren.

Hvorfor er det så spennende?
Det kan være demokratiserende – en til mange og mange til mange. Det gir en plattform for spredning som analog undervisning ikke kan gi.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?
Strøm på pen – hvorfor undervisningsprosessen ikke endres med bruk av teknologi. Hvorvidt vi kan utvikle kaos-navigering / metakognitive verktøy som skal hjelpe oss i en digital framtid.

Dine egne prosjekter innen edtech?
Kanban-verktøy for elever, og mye «mindset»-forberedelser på hvilke typer kompetanse vi må utvikle: fagkompetanse, gjennomføringskompetanse, relasjonskompetanse og endringskompetanse.

Har du andre gode eksempler på edtech internasjonalt og nasjonalt?
Et veldig fint verktøy for å evaluere edtech-kvalitet utviklet i Finland – Kokoa Standard.

Hvordan pleier du å forklare edtech?
Lær hvor som helst, når som helst.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Demokratisering av beslutningsprosesser, lite hierarki som hjelper med å ta initiativ og endre prosesser.

 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Norsk edtech er i sterk vekst og gjør at læring kan gjøres smartere og mer motiverende. Kan digitale verktøy ende opp med å erstatte lærere i fremtiden?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Edtech Kompetanse for fremtiden Tolerance for Ambiguity Organisasjonspsykologi
De evenene jeg tror er viktig for fremtiden er å ha noe som man på engelsk kaller, «Tolerance for Ambiguity». Det handler om å tåle at ting ikke er klart, men mestre å navigere i usikkerheten. Det vi skal utvikle i skoler og organisasjoner fremover er evnen til å navigere i utydelige og tvetydige situasjoner.

- Mihaela Tabacaru

This is Oslo Edtech Cluster

Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter og aktører innenfor læringsteknologi. Klyngen jobber med markedsaktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt. Oslo Edtech Cluster ble godkjent som ARENA-klynge gjennom Norwegian Innovation Clusterssommeren 2015. Programmet finansieres av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.