<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0233: Persontilpasset helsetjenester

Gjest: Hilde Lovett

Prosjektleder of Teknologirådet


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med prosjektleder i Teknologirådet Hilde Lovett om hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan være bra og utfordrende for helsen din. Teknologirådet sin visjon er fremtidsrettet, og rådet skal gi Stortinget og øvrige myndigheter nyskapende og begrunnede innspill om ny teknologi, og sette muligheter og utfordringer ved ny teknologi på dagsordenen. I podcasten diskuterer SIlvija og Hilde hvordan kunstig intelligens kan bidra til å gjøre helsetjenester bedre. De reflekterer også rundt noen av de etiske problemstillingene rundt bruken av kunstig intelligens innenfor medisinske spørsmål; Hvis en algoritme oppdager at du har risiko for noe som du ikke kan forebygge — vil du vite det?
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i helseteknologi? 
Jeg har alltid vært interessert i helseteknologi, fra min første jobb på forskningsinstituttet Norsk Regnesentral. Der jobbet jeg i et prosjekt som skulle se på hvordan radiologier som befant seg på ulike steder på det gamle Rikshospitalet kunne samarbeide over avstand om radiologibilder.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi er en uavhengig enhet som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi som vil bli viktig for Norge. Så for oss er det viktig både å identifisere de viktigste valgene politikerne har for at utviklingen går i «riktig retning» og også gi konkrete råd på de områdene. På helseområdet er det helt klart at teknologi blir viktig fremover.

Hva fokuserer du på innen helseteknologi?
Akkurat nå jobber jeg i et prosjekt som skal se på hvilke muligheter, men også hvilke utfordringer maskinlæringsalgoritmer kan gi for både pasienter, helsepersonell og for hele helsesystemet.

Hvorfor er det så spennende?
Det ligger et stort potensial i mer persontilpassede tjenester: 1) Behandling kan bli bedre tilpasset den enkelte og 2) diagnoser kan bli mer presise. 

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Hvor tett på ønsker vi at algoritmene skal komme? Hvor mye vil vi at de skal lære om oss? Hva om de oppdager at jeg har risiko for noe som jeg ikke kan forebygge? Vil jeg vite dette? 

Har du andre gode eksempler på helseteknologi internasjonalt og nasjonalt?
Jeg bruker Apple Watch, og jeg liker at (helse)informasjonen den genererer oppbevares kryptert i telefonen, og ikke i skyen.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Vi trenger ikke nødvendigvis å lære oss å programmere eller å utvikle algoritmer, men vi bør alle ha en viss forståelse knyttet til hvordan algoritmen bygger sine anbefalinger og hvor mye man kan stole på resultatene. Innenfor helsetjenesten blir slik kunnskap spesielt viktig.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Data og tillit er kanskje de viktigste ingrediensene for å utvikle maskinlæring og kunstig intelligens for helseanvendelser. Det er gledelig at mange av forskningsmiljøene i Norge satser på KI.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Kunstig intelligens og maskinlæring blir mer og mer tatt i bruk og kan gjøre mye godt for helsa vår. Samtidig skal vi passe på hvordan dataene våre blir brukt. De har stor verdi for mange, og vi bør ha full kontroll over hvordan de blir brukt.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Algoritmer kan forutse om du er disponert for demens, sammenligne sykdomshistorikken din med andres og foreslå medisiner og diagnoser, og mobilen din kan bli et viktig verktøy for å holde deg frisk. Men vil du egentlig vite om du har risiko for å få en sykdom hvis du ikke kan forebygge den?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Fremtidens helseverktøy Helsedata AI (kunstig intelligens) Maskinlæring Persontilpasset helsetjenester
Det ligger et stort potensial i mer persontilpassede tjenester. På lignende måte som Netflixs algoritmer kan anbefale deg filmer, kan algoritmer i helse gi deg og legen din anbefalinger på medisiner som de mener du vil respondere best på. Både radiologer og hudleger kan få hjelp av algoritmer til å tolke bilder og stille diagnose både raskere og mer presist enn før. Mobilen og utstyr koblet til den kan gjøre målinger som algoritmer kan følge med på.

- Hilde Lovett

Recommended literature:
Mobil helse for kronikere Mobil helse og selvtester Kunstig intelligens – muligheter, utfordringer og en plan for Norge

This is Teknologirådet

Teknologirådet ble opprettet i 1999, etter initiativ fra Stortinget. Teknologirådet er formelt uavhengig, og bestemmer selv fritt hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Rådet har 15 medlemmer med stor bredde i kompetanse og bakgrunn, og møtes ca. 5 ganger i året. Teknologirådet sin visjon er fremtidsrettet, og rådet skal gi Stortinget og øvrige myndigheter nyskapende og begrunnede innspill om ny teknologi, og sette muligheter og utfordringer ved ny teknologi på dagsordenen. Teknologirådet involverer både eksperter, beslutningstakere, interessenter og lekfolk i sitt arbeid, og skal fremme en bred offentlig debatt om teknologiutviklingen.