<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0234: Høyteknologiske behandlingsmetoder

Gjest: Erik Fosse

Avd. leder i Intervensjonssenteret of Oslo universitetssykehus


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med avdelingsleder i Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus, Erik Fosse. Senteret jobber for å innføre nye metoder og teknologier i helsetjenesten. I episoden forklarer Erik hva som menes med høyteknologiske behandlingsmetoder samt hvordan legene og maskinene vil kunne komme til å samarbeide i fremtidens helsebehandling. Erik forteller også om hvilke teknologier innenfor helse-sektoren som har kommet lengst i dag.

Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi utvikler og forsker på nye høyteknologiske behandlingsmetoder.

Hva fokuserer du på innen healthtech?
Vi fokuserer på bildedannende utstyr, roboter og sensorer.

Hvorfor er det spennende?
Det spennende fordi det er fremtiden for medisinen.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Behovet for ny organisering som følge av ny teknologi og nye metoder.

Dine egne prosjekter siste året?
Cardiaccs sin utvikling av sensorer og kunstig intelligens i BigMed.

Dine andre favoritteksempler på healthtech internasjonalt og nasjonalt?
Utviklingen av minimalt invasive behandlingsmetoder.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror det er presisjonsmedisin og kunstig intelligens i beslutningsstøtte.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er gode på avanserte IT-løsninger

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologisk medisin krever tett samarbeid mellom industri og helsetjeneste.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Med tanke på de teknologiske verktøyene vi har i dag som alle kan få tak i, hva tror du blir legenes og sykepleieres rolle i fremtiden? Hva bør vi gjøre selv og hva bør de gjøre for oss?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Helsedata Bildedannende utstyr Roboter Tverrfaglighet
Menneskets rolle i den neste fasen innen helseteknologi vil være å kontrollere det maskinene foreslår.

- Erik Fosse

Recommended literature:
Nature Medicine av Eric Topol

This is Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus HF (OUS) er et norsk universitetssykehus og helseforetak som eies av staten ved Helse Sør-Øst. Det er det største sykehuset i Europa med 24 000 ansatte. Sykehuset er tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, som til dels er fysisk plassert på sykehuset. Oslo universitetssykehus ble dannet i 2009 gjennom fusjonen av Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus. Oslo universitetssykehus omfatter pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasient- og pårørende-opplæring. Universitetssykehuset står for nesten 60 % av all medisinsk forskning i Norge og er den største utdanningsinstitusjonen for helsepersonell i Norge.