<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0238: Helse — den nye industrien

Gjest: Kathrine Myhre

CEO

Norway Health Tech


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Norway Health Tech, Kathrine Myhre, om fremtidens Helse-Norge og hvordan vi kan løse pasient-utfordringer og lage nye helse-løsninger. Norway Health Tech sine fokusområder er å legge til rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. I podcasten diskuterer Kathrine og Silvija hvordan vi kan gjøre Norge til verdens beste arena for helse-innovasjon. Vi lærer også mer om hvordan AI og Big Data er i ferd med å endre diagnostikk og legemidler i det norske helsevesenet.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i healthtech? 
Jeg er statsviter av bakgrunn, og har gjennom hele karrieren jobbet med å bygge nettverk og med innovasjon og næringsutvikling. Jeg ønsker å bidra til å løse større komplekse samfunnsutfordringer som kan ha stor påvirkning. Helse er i så måte viktig både for den enkelte borger, for samfunnet og for norsk næringsutvikling og industri. Et skikkelig kinderegg.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Norway Health Tech bygger nettverk og tillitsfulle relasjoner til alle aktørene i verdikjeden i helse, og bruker dem til å åpne dørene for gründere og selskaper i helse – og til å løse utfordringer i helsesektoren ved å koble dem opp mot FoU, næring, teknologi og så videre.

Hva er viktig innen healthtech?
Det kan grovt deles i tre: e-helse / digitale løsninger inkludert AI og big data, medtech/diagnostikk og legemidler.

Hvorfor er det så spennende?
Norge har så mye talent, teknologi og kunnskap som vi kan bruke til å lage fremtidsrettede produkter og løsninger som løser store globale helseutfordringer. 

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?
Det mest krevende er å få det offentlige helsevesenet til å se verdien og potensialet i å være samarbeidspartner og marked for norske helseselskaper. Politikerne er der og ser det – i det offentlige helsevesenet er det mye kultur og mange oppfatninger som må endres og tillit og kunnskap som må bygges. 

Hvilke prosjekter har du jobbet med det siste året? 
Norway Health Tech er i seg selv et meget stort og gøyalt prosjekt. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Hvordan går vi frem for å løse store, komplekse utfordringer … bruk av kompetanse og teknologi fra ulike disipliner, evnen til å jobbe tverrfaglig, kreativitet og evne til å tenke innovativt og utenfor boksen. Mennesker i arbeidslivet må bygge tillit i nye relasjoner på en god og effektiv måte, og tilpasse seg omstillinger raskt. Forståelse for teknologi blir avgjørende.

Ditt beste sitat om healthtech?
«Great ideas never reach the unprepared mind.»

Hva er det viktigste poenget fra det vi har snakket om nå? 
Norge må skape 300 000 nye arbeidsplasser innen 2030 og generere nye 750 milliarder i eksportinntekter for å opprettholde velferdsnivået vårt. Helse er den eneste norske industrien som både bidrar til å redusere kostnader og skape inntekter for Norge. 

Cluster

This what you will learn:

Norges største helseklynge Helseteknologi AI og BigData Fremtidens helse
Norge må skape 300 000 nye arbeidsplasser innen 2030 og ytterligere 750 milliarder i eksportinntekter for å opprettholde vårt velferdsnivå og velferdssamfunn. Helse er den eneste industrien i Norge som både kan redusere kostnader og bidra til å skape inntekter for Norge.

- Kathrine Myhre

This is Norway Health Tech

Norway Health Tech teller nærmere 270 medlemmer. Organisasjonen sine fokusområder er å legge til rette for FoU og industrisamarbeid mellom forsknings-, industri- og helsepersonell. NHT stimulerer og hjelper til med markeds-drevet innovasjon og legge til rette for kliniske studier, testing og verifikasjoner. NHT er med på forretningsutvikling og internasjonal skalering, blant annet gjennom å trekke investeringskapital til Norge, og organisasjonen spiller en rolle i innovative anskaffelsesprosesser.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse