<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0239: Digital legevakt

Gjest: Liselotte Lunde

Kommunikasjonssjef og myndighetskontakt

KRY


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med kommunikasjonssjef og myndighetskontakt i KRY Liselotte Lunde om fordelene med digitale legekonsultasjoner. Liselotte forteller om hvordan en lege nå kan diagnostisere sine pasienter digitalt, og gir eksempler på hvordan det foregår å ha legetimen sin gjennom en mobil. "Legen trenger ikke alltid ta på deg for å gi deg riktig diagnose. Digitale konsultasjoner sparer samfunnet for mye ressurser. Perspektivmeldingen viser at Norge om få år kommer til å ha høyere kostnader enn inntekter, og en av de sterkeste driverne er nettopp utgifter til helsevesenet vårt. Det sier seg selv at vi er nødt til å ta i bruk digitale løsninger for å kunne hjelpe flere for mindre ressurser," forteller Liselotte Lunde i denne episoden av LØRN.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i healthtech?
Utdannet jurist, men har mest erfaring fra politikken, der jeg har jobbet i flere år som politisk rådgiver for Venstre. Jeg har også jobbet som konsulent og hjulpet flere private helseaktører med å levere teknologi og tjenester til det offentlige. Jeg ble nok likevel ikke skikkelig opptatt av healthtech før jeg begynte å jobbe i KRY. 

Hva fokuserer du på innen healthtech?
Vi fokuserer på hvordan vi kan løse medisinske problemer digitalt. Hva som kan løses digitalt er under kontinuerlig utvikling, og grensen flyttes i takt med den teknologiske utviklingen, og i takt med evnen og viljen til å ta i bruk ny teknologi.

Hvorfor er det så spennende?
1) Ikke bare hjelper vi pasienter å bli friske, vi gjør det lettere for dem å få hjelp. 2) (Nesten) ingen har behandlet pasienter digitalt før. Det offentlige ser til KRY når fastlegene nå skal begynne å ta i bruk e-konsultasjoner. 3) Digitale konsultasjoner sparer samfunnet for mye ressurser. 4) Å jobbe digitalt gjør det faktisk mulig å styrke den medisinske kvaliteten, fordi alt kan spores og måles. 

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?
I Norge har vi tradisjonelt holdt helsekostnadene nede ved å strupe tilgangen til helsetjenester. Både legeforeningen og myndighetene er faktisk mer bekymret for overforbruk enn underforbruk av helsetjenester. Samtidig vet vi at mange av helseutfordringene kan møtes gjennom forebyggende og helsefremmende arbeid.

Hvilke prosjekter har du jobbet med det siste året?
Jeg har jobbet med å utvikle en digital legevakt i samarbeid med ulike kommuner, som både kan avlaste en presset fastlegeordning og korte ned ventetiden på legevaktene.

Har du noen andre gode eksempler på healthtech nasjonalt og internasjonalt?
Akkurat nå er det Tyto Care, en annen leverandør av telehelsetjenester.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Det er kanskje mer en holdning enn kunnskap, men vi som samfunn burde bli flinkere til å teste produkter og nye løsninger før de er ferdig utviklet. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vipps.

Ditt beste sitat om healthtech?
Johannes Shildt (gründer i KRY): «We continue to question the status quo».

Hva er det viktigste poenget fra det vi har snakket om nå?
Det er mulig å løse medisinske problemer digitalt gjennom videokonsultasjoner. For oss er dette kanskje en selvfølge, men for veldig, veldig mange der ute synes dette å være helt umulig.

SME

This is what you will learn:

Digitalisering av helsetjenester Velferd Helseteknologi
Legen trenger ikke alltid ta på deg for å gi deg riktig diagnose. Digitale konsultasjoner sparer samfunnet for mye ressurser. Perspektivmeldingen viser at Norge om få år kommer til å ha høyere kostnader enn inntekter, og en av de sterkeste driverne er nettopp utgifter til helsevesenet vårt. Det sier seg selv at vi er nødt til å ta i bruk digitale løsninger for å kunne hjelpe flere for mindre ressurser.

- Liselotte Lunde

This is KRY

KRY startet med en visjon om å utvikle en helsetjeneste som er mer tilgjengelig og lik for alle. I dag tilbyr selskapet pasienter i hele landet helsetjenester på like vilkår, til de fleste av døgnets timer med korte ventetider. Ved å kombinere teknologi med ledende medisinsk kompetanse har KRY gjort det mulig for pasienter å få helsetjenester av høy kvalitet helt uavhengig av deres bosted og livssituasjon. Bare i Norden har KRY hittil hjulpet over en halv million pasienter. Hos KRY jobber tekniske utviklere og helsepersonell side om side for å utvikle fremtidens helsetjeneste.