<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: OCEANTECH

#0246: Digitization of the sea

Gjest: Georgios Bourtzos

CEO of Ship Reality


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Ship Reality, Georgios Bourtzos, om digitalisering og fjern-operasjoner innen shipping. Ship Reality kombinerer unik marin engineering, geometrisk modellering, VR / AR / MR-skipsdesign, CAD-programvareutvikling, spillgrafikk og omfattende amerikansk forretnings-erfaring for å utvikle moderne teknologiske løsninger for skipsindustrien. Georgios forteller oss om hva som er "digitale tvillinger" sin teknologiske rolle når det kommer til shipping. Han gir også innsikt i hva som skjer når man kombinerer blandet virkelighet (AR) med maritimt ingeniørarbeid.
Full transcript (Available soon)

What are you doing at work?
I am doing the management, business development, structuring, fundraising, networking and presenting the company to industry and investors.

What are the most important concepts in marine technology?
Automation, alternative fuels/power systems, digital twins and autonomous shipping.

Why is it exciting?
Because all technology applications in development is enabling efficiency optimization, emission reduction, predictive maintenance and remote operations in shipping. 

What do you think are the most interesting controversies?
What the optimal route and best resource use is in order to reduce environmental impact in shipping. 

Your own favourite projects in marine technology?
Combining mixed reality with marine engineering to create software addressing automation. And optimization of retrofits, energy efficiency, digitalization and remote operations in shipping. 

Your other favourite examples of marine technology internationally and nationally?
Autonomous shipping technology and hybrid energy solutions.

How do you usually explain marine technology?
Technology applications for the industry. 

What do we do particularly well in Norway of this?
Norway is a traditional shipping nation with the most advanced technology in the sector. 

A favourite future quote?
Whatever can be digitalized will be. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:A lot of technological developments that affect the shipping industry globally are based in Norway. How important is that to its traditional industry?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

MR (mixed reality) Shipping reality Retrofitting
Norway is a traditional shipping nation with the most advanced technology in the sector. 

- Georgios Bourtzos

Recommended literature:
Maritime Digitalisation & Communications

This is Ship Reality

Ship Reality kombinerer unik marin engineering, geometrisk modellering, VR / AR / MR-skipsdesign, CAD-programvareutvikling, spill-grafikk og omfattende amerikansk forretnings-erfaring for å utvikle moderne teknologiske løsninger for skipsindustrien. Selskapets Immersive Digital Ship-plattform med VR / MR utgjør en end-to-end digital kontinuitets-plattform, hvor digitale applikasjoner som adresserer disse utfordringene er innbygd. Dette gir rederne verktøy, fleksibilitet og sikkerhet for å navigere i det stadig skiftende miljøet.