<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0248: Den nye møteplattformen

Gjest: Ida Susanna Fattah

Lege og CEO of MedEvent


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med lege og CEO i MedEvent Ida Susanna Fattah om fremtidens helsevesen. MedEvent er en organisasjon som brenner for å øke hastigheten av innovasjon i helsevesenet, gjennom å skape verdifulle møteplasser. I podcasten diskuterer Sivija og Ida Susanna hvordan man kan skape verdifulle møter mellom arbeidsgivere og helsepersonell, og hvilke tiltak som er positive for å effektivisere innovasjonen i helsevesenet. "Tech blir et verktøy som skal brukes av mennesker, og en løsning på problemer identifisert av mennesker. Da må menneskene som jobber med problemene og utfordringene, være med på å forme løsningene," sier Ida Susanna Fattah i denne episoden av LØRN.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i healthtech?
Jeg er utdannet lege og nysgjerrig på det meste. Rett før turnusen min møtte jeg på to hyggelige karer på et arrangement i regi av det som da het Oslo Healthtech. De viste meg et verktøy som jeg som lege kunne bruke i klinikken for å gjøre arbeidshverdagen lettere og få mer tid til pasientene. Hvorfor finnes ikke dette i klinikker i dag, spurte jeg. Godt spørsmål, bli med og hjelp oss med det, svarte de. Og så var jeg plutselig trainee i Diffia på Startuplab i et halvt år.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
I MedEvent jobber vi med å skape verdifulle møter mellom arbeidsgivere og helsepersonell. Dette innebærer også helseteknologi, blant mange andre ting.

Hva fokuserer du på innen healthtech?
Personlig syns jeg motsetningen mellom alt det som finnes «der ute» og hvor tregt det går med implementering i helsesektoren er utrolig spennende.

Hvorfor er det så spennende?
Jeg tror vi i helsesektoren har prøvd å implementere prosjekter for digitalisering og innovasjon på en «ovenfra og ned»-måte, uten å bidra til å forankre dem hos de «på gølvet». 

Hvilke prosjekter har du jobbet med det siste året?
MedEvent har jobbet mye med å kartlegge hva slags hindringer for innovasjon som finnes i helsesektoren. Jeg personlig ble ferdig med turnus, startet på allmennmedisinsk spesialisering, ble med i programkomiteen til EHiN og ble med på SIKT for første gang.

Har du andre gode eksempler på healthtech nasjonalt og internasjonalt?
Det er mye spennende som skjer med norske selskaper nå, og så synes jeg at Oulu Health i Finland er et eksempel til etterfølgelse.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror at det å bli bevisst egne holdninger og klare å endre dem blir noe av det viktigste vi gjør, og så vil kreativitet få en stadig større plass.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Jeg tror flere av mentorordningene som finnes, som power coupling og reverse mentoring, er med på å endre perspektivene. Dessverre finnes det for lite av dette i helse. Jeg er også usikker på om vi skaper nok rom for kreativitet.

Ditt beste sitat om healthtech?
«Teach them so they can leave, treat they so they won't want to».

Hva er det viktigste poenget fra det vi har snakket om nå?
Tech blir et verktøy som skal brukes av mennesker, og en løsning på problemer identifisert av mennesker. Da må menneskene som jobber med problemene og utfordringene, være med på å forme løsningene.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:MedEvent skaper verdifulle møter mellom arbeidsgivere og helsepersonell, men opplever at implementeringen av digitale verktøy i helsevesenet går altfor sakte. Hva kan gjøres for at leger og pasienter skal ta i bruk digitale verktøy? Hvordan kan digitale verktøy gjøre helsevesenet mer effektivt?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Helse teknologi Innovasjon Talentutvikling Nettverk
Tech blir et verktøy som skal brukes av mennesker, de blir løsninger på problemer — identifisert av mennesker. Da må de menneskene som jobber der problemer og utfordringer finnes, være med på å forme løsningene.

- Ida Susanna Fattah

This is MedEvent

MedEvent er en organisasjon som brenner for å øke hastigheten av innovasjon i helsevesenet, gjennom å skape verdifulle møteplasser. Ved å skape møteplasser i helse, som karrierekonferansen og Klagepilser, ønsker organisasjonen å løfte frem “young professionals” som en viktig kilde til innovasjon i helsesektoren. “Young professionals” er de uerfarne kollegene i helsevesenet som har med seg et utenfra-blikk, engasjement for faget og vilje til å yte litt ekstra. Ved å skape trygge, lærerike og tverrfaglige møteplasser skal MedEvent få helsepersonell til å føle seg verdifulle og gi dem verktøy til å utfordre status quo.