<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0250: Organisert innovasjon

Gjest: Marie Louise Sunde

Lege og gründer of HunSpanderer


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med lege og gründer av #HunSpanderer, Marie Louise Sunde, om sømløshet, innovasjon, data og likestilling. #HunSpanderer ble grunnlagt i 2015, med sikte på å ta opp kjønns-stereotyper og ubevisst institusjonalisert diskriminering i samfunnet. I podcasten diskuterer også Silvija og Marie Louise likestilling og andre fokusområder i #HunSpanderer, samt spørsmål om hva vi bør definere som nyttig innovasjon for leger og pasienter, og hvor den største skepsisen i samfunnet ligger når det kommer til ny helse-teknologi.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i medtech? 
Jeg er lege, LIS I kirurgi, PhD. Jeg er interessert i medtech fordi jeg er interessert i hvordan man kan innovere medisin som fagfelt. Men også fordi jeg ofte møter teknologer som driver med medtech, men som jeg opplever ikke alltid har satt seg inn i hva som er nyttig innovasjon for leger og eller pasienter. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Som lege er den viktigste jobben å sørge for god, rask og riktig pasientbehandling.

Hva fokuserer du på innen medtech?
Jeg driver ikke selv et medtech-firma, men jeg er opptatt av at leger og teknologer burde snakke mer sammen. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Jeg traff en medtech-gründer for et år siden som fortalte om sitt nye selskap: en app som leger i akuttmottak skulle bruke som hjelpemiddel for å stille diagnoser. Hans begrunnelse var at man skulle spare tid man bruker på å gjøre research i mottak, og øke presisjon på diagnostisering. Appen var slik at man skulle plotte inn alle funn fra undersøkelse, labsvar, radiologisvar etc., og så skulle appen fortelle deg diagnosen og sannsynlighetsgrad. F.eks.: «det er 60 % sannsynlig at pasienten har appendicitt.» Men min opplevelse fra mottak er at vi veldig sjelden bruker tid på research. Denne appen han snakker om finnes allerede – i legenes hoder. Appen hadde bare gjort at vi måtte bruke enda mer tid på å plotte inn og dokumentere data i enda et system. Det er veldig mye som kan innoveres i helsevesenet – vi sender fremdeles faks mellom sykehusene fordi datatilsynet ikke mener det finnes sikre nok alternativer. Jeg opplever at medtech-gründere er opptatt av «sexy» applikasjoner som skal erstatte legejobben, men jeg tror legejobben er den siste som vil erstattes. Vi trenger heller teknologihjelp til å gjøre dokumentasjon og administrasjon.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Targeted medicine, men også digitalisering og teknologisk effektivisering av sykehusene / samhandling mellom sykehus og primærhelsetjenesten, etc. Mer sømløst opplegg. 

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Godt offentlig helsetilbud til alle, gode forskningsinstitusjoner. Lite nok miljø til at det burde være lett for teknologer og medisinere å snakke sammen.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Et stort ønske blant landets helsepersonell er å digitalisere pasientjournalsystemene. Temaet er også kjent på folkemunne. Teknologien for å gjennomføre prosessen finnes. Hvorfor tror du dette ikke bare blir iverksatt og gjennomført?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Helseteknologi Utfordringer for leger Data Likestilling
Jeg opplever at medtech grundere er opptatt av "sexy" applikasjoner som skal erstatte legejobben. Jeg tror legejobben er den siste som vil erstattes. Vi trenger heller teknologihjelp til å gjøre all dokumentasjon og administrasjon som vi settes til i økende grad.

- Marie Louise Sunde

This is HunSpanderer

#HunSpanderer ble grunnlagt i 2015, med sikte på å ta opp kjønns-stereotyper og ubevisst diskriminering i samfunnet - diskriminering som er institusjonalisert, som akkumulert blir betydelig for både individet og samfunnet. Organisasjonen jobber derfor med å øke bevisstheten om kjønns-stereotyper gjennom kampanjer på sosiale medier, arrangementer, workshops, grunntoner, artikler og mer. Organisasjonens langsiktige mål er å modernisere feminisme, bidra til reell likestilling i samfunnet, og å skape en forståelse for at forutinntatte holdninger fører til at kvinner fortsatt må møte sosial og kulturell diskriminering i Norge, til tross for juridisk likhet.