<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CYBERSEC

#0253: Risikolandskapet

Gjest: Jack Fischer Eriksen

Direktør

Næringslivets Sikkerhetsråd


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, Jack Fischer Eriksen, om hybride trusler, mørketalls-undersøkelsen og hvordan man skaper en sunn sikkerhetskultur. Næringslivets Sikkerhetsråd sin hovedoppgave er å påvirke vår kollektive tenkning rundt sikkerhet og risiko, og Jack deler sine erfaringer om hva de største risikoene næringslivet bør tenke på når det kommer til sikkerhet, og hvordan man best sikrer selskapet verdier.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør på jobben i Næringslivets Sikkerhetsråd er å påvirke vår kollektive tenkning rundt sikkerhet og risiko. Vi bruker mye tid på å kommunisere trusselbildet, sårbarhets-bildet og hvordan man kan sikre våre verdier.

Hva fokuserer du på innen cyber-sec?
Vi har særlig fokus på den menneskelige faktoren – og de som er brukere bak pc-ene. Jeg er selv ingen teknolog, men jeg er en god menneskekjenner og vil være med på å påvirke slik at vi får en god og sunn sikkerhetskultur.

Hvorfor er det spennende?
Dette er spennende fordi virksomhetene og menneskene i disse virksomhetene er forskjellige. Det er derfor viktig å kjenne trusselbildet slik at forskjellige aktørene får sin egen risiko.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
De mest spennende kontroversene for tiden er balansen mellom personvern og sikkerhet, og balansen mellom åpenhet og sikkerhet i vårt samfunn.

Dine egne prosjekter siste året?
En større undersøkelse om hybride trusler.

Dine andre favoritt-eksempler på god cyber-sec internasjonalt og nasjonalt?
Jeg liker budskapet til Per Thorsheim om passordbeskyttelse. Bruk lange setninger og mellomrom, og skriv passordene ned i bok.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror relevant kunnskap i fremtiden er kunnskap om å finne risiko. Sikkerhets-tenkning blir viktigere enn noen gang.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Mye av dette skyldes at vi har relativt nytt utstyr, og er gode på å holde våre program oppdaterte. Vi kan utnytte at vi er godt opplyst og vant til å bruke teknologi. I tillegg har vi god økonomi som gir oss et fortrinn.

Et favoritt fremtids-sitat?
The best way to predict the future is to invent it.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Kunnskap og bevisstgjøring.

Dette LØRNER du:

Cybersikkerhet Mørketallsundersøkelsen Næringslivets Sikkerhetsråd
Fra mørketallsundersøkelsen ser vi at nær 40 prosent av alle norske virksomheter har hatt én eller flere alvorlige angrep. Det at noen prøver å stjele mine data for å få tilgang til virksomhetens data er en økende og skummel trend.

Jack Fischer Eriksen

Anbefalt litteratur
Sapiens - en kort historie om menneskeheten av Yuval Noah Harari

Dette er Næringslivets Sikkerhetsråd

Næringslivets Sikkerhetsråd er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet mot næringslivet. Arbeidet gjøres gjennom formaliserte og aktive nettverk bestående av offentlige sikkerhetsmyndigheter og medlemmer fra næringslivet, samt rådgivning, kurs og seminarer. Organisasjonens satsningsområder for sine medlemmer er forebygging av vinningskriminalitet, cyber-kriminalitet, sikring og beredskap, informasjonshenting og informasjonsformidling.

Refleksjon

Hva kan de positive og negative konsekvensene være ved at staten skal få overvåke sine borgere for samfunnets sikkerhet?