<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: CYBERSEC

#0258: Trusseletterretning

Gjest: Tønnes Ingebrigtsen

CEO

Mnemonic


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Mnemonic, Tønnes Ingebrigtsen, om cyber trussel-etterretning, og hvordan organisasjoner kan beskytte seg mot moderne cyber-angrep. I samtalen diskuterer Silvija og Tønnes også hvilke paralleller som kan sies å finnes mellom dagens etterretning, forsvar og angrep innen cyber-tech, og tiden med kald krig og spionasje som verktøy for etterretning.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi bygger en stadig bedre organisasjon.

Hva fokuserer du på innen cybersec?
Jeg prøver å holde meg oppdatert på alt vi driver med, som sikkerhetsmonitorering, produkter og konsulentvirksomhet.

Hvorfor er det spennende?
Fordi vi lever av det, og fordi kundene trenger partnere som har høye faglige ambisjoner.

Dine egne prosjekter siste året?
Generasjonsskiftet på eiersiden i firmaet.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror relevant kunnskap er innsikt i trusselaktører og deres metoder.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vår egen forskning og utvikling, særlig innen automatisering av trusseletterretning.

SME

This is what you will learn:

Cybersikkerhet Sikkerhetskulturer Trusseletterretning Dataangrep
Trusselbildet endres kontinuerlig, og for å beskytte seg mot dagens trusler er det avgjørende å ha oppdatert, presis og relevant kunnskap om datakriminelle, deres verktøy og mål.

- Tønnes Ingebrigtsen

This is Mnemonic

mnemonic er en av de største IT-sikkerhetstjenesteleverandøren i Europa, den foretrukne sikkerhetspartner av regionens største selskaper og en betrodd kilde til Europol og andre politimyndigheter. Selskapet hjelper virksomheter med å administrere og håndtere sine sikkerhetsrisikoer, beskytte sine data og forsvare seg mot trusler fra Internett. mnemonic sitt ekspertteam av sikkerhetskonsulenter, produktspesialister, trusseletterforskere, team av hendelseshåndterere og etiske hackere, kombinert med selskapets Argus-sikkerhetsplattform sikrer at de ligger i forkant av avanserte angrep fra Internett og beskytter sine kunder fra nye trusler.