<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0264: Smart living

Gjest: Henning Lunde

Direktør for sikkerhetstjenester

OBOS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Direktør for Sikkerhetstjenester i OBOS, Henning Lunde, om en ny infrastruktur i hjemmene våre. Med bakgrunn i Hennings erfaring fra OBOS, diskuterer Silvija og Henning hva smarte hjem kan være i praksis for befolkningen, og hvordan vi kan bruke Internet of Things og smarte løsninger i nye boliger, samt implementere dem i eksisterende boliger.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Lære, prøve og feile. Vi realitetsorienterer oss selv og omgivelsene om mulighetene, men også begrensningene og utfordringene med ny teknologi. Vi avgrenser målsetningene slik at ikke oppgavene blir for omfattende og uoverkommelige.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Teknologien må virke, løse reelle problemer og være usynlig. Vi fokuserer på åpne standarder og fleksible løsninger. Å ikke bygge alt fra scratch, men bruke og videreutvikle eksisterende løsninger. I tillegg må vi forholde oss til personvern og utfordringer med cybersecurity.

Hvorfor er det spennende?
Det er ingen som har lykkes med å sette opp intuitive og velfungerende smarte løsninger for folk flest. Over hele linja er det stort sett umoden teknologi og umodne kunder. Andre løsninger må være mer evigvarende og trenger en mer solid teknologisk plattform og fleksible strukturer.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Dette fremstår i hovedsak som teknologidrevet innovasjon, uten at det er produkter kundene forstår de etterspør. Selv FAMGA har ikke tatt noen ledende posisjon enda og de famler.

Dine egne prosjekter siste året?
Innsiktsarbeid internt og eksternt.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Generell forståelse for teknologi, bevisst forhold til utfordringer, risiko og muligheter.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Norge konsumerer og adopterer ny teknologi meget raskt. Man må alltid presse grensene fordi kundene forventer de samme brukeropplevelsene fra de små leverandørene som fra de store.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi er fremtiden. Det er spennende og gir uante muligheter, men som alt annet blir det bare mer komplisert og krevende å levere topptjenester og produkter som ivaretar forventninger til brukeropplevelser, nytteverdi, betalingsvilje, personvern og sikkerhet.

ENTERPRISE

This is what you will learn:

Smarte hjem IoT Sensorer Åpne kilder
Teknologien må virke, løse reelle problemer og være usynlig. Vi fokuserer på åpne standarder og fleksible løsninger. Å ikke bygge alt fra scratch, men bruke og videreutvikle eksisterende løsninger.

- Henning Lunde

This is OBOS

OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, utleie av næringseiendom, fornybar energi, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS er i dag Norges største boligorganisasjon og virksomheten strekker seg over hele Norge. I tillegg driver OBOS en omfattende virksomhet i Sverige. OBOS er nå Norges største boligbyggelag – og en av Nordens største boligbyggere og boligforvaltere.