<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0266: BUILDTECH: Hans Kristian Grani: Bærekraftig bruk av bygg

Gjest: Hans Kristian Grani

Gründer og daglig leder

Areo


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og daglig leder i Areo, Hans Kristian Grani, om grensesnittet mellom BIM (bygningsinformasjonsmodellering), grønne bygg og Prop-Tech (Property Technology). Silvija og Hans Kristian diskuterer hva som ligger i løftet om bærekraftig bruk av bygg, og hvordan vi gjennom teknologi kan optimalisere livsløpet til bygninger allerede i planleggingsfasen.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi digitaliserer eiendomsledelse ved å tilby en samhandlings- og integrasjonsløsning som bygger på datamodellen til åpen BIM. Det viktigste vi gjør er å gjøre data tilgjengelig på en enkel måte for de som skal utføre en jobb, eller ta en beslutning knyttet til noe som har med et bygg eller en eiendom å gjøre.

Hva fokuserer du på innen byggtech?
BIM er hele byggets livssyklus. Vi er nok sterkest innen driftsfasen for å støtte facility management og andre FDVU-prosesser. For at vi skal få gode data i modellene må vi være aktive tidlig i prosessen, validere og kvalitetssikre data underveis.

Hvorfor er det spennende?
Det er friske bygg, bærekraftig og grønt. Da føler en at man bidrar til noe større.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
BIM skal være løsningen som integrerer og samordner alle aktører i bransjen, men samtidig har alle sin posisjon å forsvare. Da kan det være vanskelig å få til et helhetlig løft som alle er enig i.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Vi har jobbet mye med modellkvalitet og utforsking av muligheter. Vi ser på hvilke nytteverdi BIM og digitale tvillinger gir for de ulike prosessene for ulike avdelinger og roller i et typisk bygg eller eiendomsselskap.

Dine andre favoritteksempler på byggtech internasjonalt og nasjonalt?
Norske startups. Disruptive Technologies, nLink og Dimension10 er med på å bygge opp et community.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Digitale forretningsmodeller, endringsledelse, teknisk løsningsarkitektur og bærekraftig forretningsutvikling.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi utnytter nye teknologier og arbeidsmåter for tradisjonelle industrier, og har dugnadsånd gjennom bransjesamarbeid og interesseforeninger. I tillegg har vi et industrisamarbeid utenom kjernevirksomheten. Industrielle nettverk der konkurrenter samarbeider om å digitalisere sammen.

Et favoritt fremtidssitat?
From thousands to billions.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Digitalisering av bygg for hele næringskjeden og for hele livsløpet er en kompleks utfordring. Man må kombinere lærdom fra andre bransjer med erfaring fra forbildeprosjektene innen bygg og eiendom.

Startup

This what you will learn:

BIM Propetech IoT Modellkvalitet Intelligent database
BIM skal være løsningen som integrerer og samordner alle aktører i bransjen, men samtidig har alle sin posisjon å forsvare. Da kan det være vanskelig å få til et helhetlig løft som alle er enig i.

- Hans Kristian Grani

Recommended literature:
The B1M på YouTube TU bygg - nasjonale artikler med stort innslag av teknologi

This is Areo

Areo er en webplattform for drift og vedlikehold av bygg basert på bygningsinformasjonsmodeller. Gjennom Areo gis det innsikt om bygg gjennom tjenester som modellstyring, dokumenthåndtering, skjemaer og prosessledelse, samt samarbeidsfunksjoner mellom bygningseiere, anleggssjefer, entreprenører og BIM-koordinatorer.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse