<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: LØRNSOC

#0268: Morgendagens digitalisering

Gjest: Nikolai Astrup

Digitaliseringsminister

Nærings- og fiskeridepartementet


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, om hvilke prinsipper som blir viktige for digitaliseringen i Norge. Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens fremste verktøy for digitalisering av offentlig sektor. I podcasten forteller Nikolai Astrum om hvordan dette direktoratet jobber, og om hvordan digitaliseringsministeren digitaliserer. Silvija og Nikolai diskuterer også hvordan vi skal gå frem for å tørre å utfordre gårsdagens løsninger.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg tror det er viktig å lytte. Hvis vi skal se på digitalisering av Norge, så er det viktig å ta utgangspunkt i at Norge gjør veldig mye riktig. Jeg kommer ikke til et bord som jeg må begynne å dekke på helt fra scratch.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Jeg har prøvd å telle og kommet frem til at det er syv næringsministre. Det er så mange siloer. Problemet er at disse siloene smelter, både økonomisk og regulatorisk. Det å klare å fremheve satsinger i noen av dem blir kjempevanskelig når man i utgangspunktet bare skal snakke om digitalisering.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Do More på Radiumhospitalet, hvor de bruker norske vevsprøver fra kreftsvulster til å utvikle en kunstig intelligens som stiller bedre diagnoser enn det menneskelige patologer klarer. Den største gruppen med pasienter i dag blir enten underbehandlet eller overbehandlet. Det skal faktisk gi bedre resultat og er mer målrettet behandling for pasientene.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Vipps hadde for halvannet år siden tyve ansatte, og nå har de 350. Sparebanken har kommet inn, og de har akkurat slått seg sammen med Bankaxept. Dette er et eksempel på at man startet med å gjøre noe som man ikke helt visste hva var.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har kommet langt, har et omstillingsvennlig og ivrig næringsliv på et høyt kostnadsnivå, og det er en viktig driver. Vi har relativt billige ingeniører og utviklere som er bra, selv om vi også trenger mer kompetanse på disse områdene i Norge. Til sammen gjør det at vi har veldig gode forutsetninger for å gjøre enda mer, og særlig i de sektorene hvor Norge allerede er ganske gode. 

POLITICIAN

This is what you will learn:

Innovasjon Digitalisering Samfunn Business
Digitalisering er ikke et mål i seg selv, det handler om hvordan vi kan utnytte det til vårt beste.

- Nikolai Astrup

This is Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren.