<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0269: Kundereisen

Gjest: Benth Arthur Eik

Administrerende direktør

Block Watne


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker SIlvija med administrerende direktør i Block Watne, Benth Arthur Eik, om hvordan de har brukt fire år på å undersøke kundetilfredshet for å optimalisere kundereisen. Benth Arthur deler sine erfaringer fra Block Watne og forteller om hvordan byggebransjen kan bruke digitale verktøy for å optimalisere kundereisen og kundetilfredsheten ved kjøp av nybygg. Sammen med Silvija diskuterer Benth Arthur videre hvor denne kundereisen vil ende, og om vi noen gang vil få se en tjeneste liknende "Vipps" innen byggebransjen.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi eier hele verdikjeden, og kampen om å få tak i tomter er en viktig del av jobben. Deretter er det å få utviklet eiendommen i tråd med det markedet forventer og i samhandling med offentlig myndighet.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
I Block Watne har vi vært gjennom et program de siste årene som vi har klart, kundereisen. Det er fokus på kundetilfredshet og vi utvikler et digitalt verktøy for å kunne gi kunden god info, samtidig som vi har digitalisert en rekke administrasjonsoppgaver på byggeplassen.

Hvorfor er det spennende?
Vi ser at dette vil gjøre oss mer robust i møte med fremtiden. Ikke minst tror vi stor innsamling ev egen data vil gi oss nye forretningsmuligheter fremover.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hele bransjen ønsker å digitalisere, men det er lite samhandling. Vi trenger en digital grunnplattform.

Dine egne prosjekter siste året?
Digital Xbo, hvor vi inviterer samarbeidspartnere til å ta del i videreutviklingen.

Dine andre favoritteksempler på god bygg-tek internasjonalt og nasjonalt?
IFC-standarden, filformat til tegning og konstruksjon med stor utbredelse.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Tjenestedesign, kunden i sentrum og brukergrensesnitt.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi i Norge tar i bruk ny teknologi kjapt i alle aldersgrupper

Et favoritt fremtidssitat?
Survival of the fittest.

Dette LØRNER du:

Byggteknologi Kundereisen Data
Ved å ta i bruk digitale verktøy legger vi til rette for kommunikasjon ut mot kunde gjennom hele byggeprosessen. Dette gir store muligheter også andre steder i bransjen, som på sikt kan bidra til en felles digital oversikt av materialer og produkter.

Benth Arthur Eik

Anbefalt litteratur
The Lean Startup av Erik Rice

Dette er Block Watne

Block Watne Fluks AS ble etablert januar 2018 og er et selvstendig datterselskap av OBOS-konsernet. Etter over 90 år i markedet synes Block Watne det var på tide å lansere et helt nytt konsept for de med egen tomt. Løsningen på dette konseptet ble prosjektet Målsøm. Målsøm er segmentet mellom kataloghus og arkitekttegnet hus. Ved hjelp av det parametriske systemet Målsøm utgjør, kan kunder velge mellom 7 ulike typologier, som sammen med volum, romløsninger, uterom og materialer, totalt utgjør 720 ulike kombinasjoner for sluttproduktet. Hvert av disse valgene gjør boligen unik, derav målsøm. Systemet er utviklet i samarbeid med det prisvinnende norske arkitektfirmaet Helen & Hard. I 2019 startet Block Watne å prosjektere og bygge for kunder på Østlandet, med plan om å ekspandere til større deler av landet.

Refleksjon

Hvorfor er det viktig at aktøren forstår kunden, fremfor at kunden forstår aktøren?