<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0270: BUILDTECH: Atle Timenes: Smarte hjul

Gjest: Atle Timenes

CEO

Wheel.me


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO av wheel.me, Atle Timenes, om hvordan små roboter kan endre innendørs mobilitet. wheel.me har skapt et hjul som kan endre måten vi bygger leiligheter og bygninger på, og hvor vegger og andre fastmonterte strukturer kan gjøres mobile. Atle Timenes forteller om alle de spennende mulighetene som ligger i hva verdens første autonome hjul kan gjøre, og hvordan man med teknologien til wheel.me, enkelt kan flytte vegger, møbler, paller og traller.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør i wheel.me er å utvikle små roboter som kan plasseres inn i eller festes på alt man ønsker å flytte. Vårt mål er for alltid å endre innendørs mobilitet.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Jeg fokuserer på fleksibilitet. Det er viktigere å ha fleksibilitet enn å planlegge hver minste detalj.

Hvorfor er det spennende?
Det krever en ny måte å vurdere ting på og vi er avhengige av å ta i bruk ny teknologi. Ikke bare vår, men å se hvor viktig samspill er mellom ulike typer teknologier.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Overdreven tro på planlegging og skreddersøm. Tall viser at man ofte må bruke inntil 20 prosent av opprinnelig budsjett for å gjøre tilpasninger av bygg slik at tiltenkte funksjoner blir slik man ønsker seg.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Vi er et startup. I den nærmeste tiden skal vi gjennomføre en rekke piloter knyttet til smarte bygg. Vi har gjennomført en spennende pilot med Omsorgsbygg, der vi har sett på nye løsninger med bruk av automatiske dører.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Nasjonalt er det veldig mye spennende på gang innen proptech. Det viktigste er at både offentlige og private aktører er villige til å prøve ut nye løsninger. Vår erfaring hittil er at offentlige aktører driver utviklingen, og at ønske om nye teknologiske løsninger henger sammen med høye personalkostnader.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Teknologi blir en avgjørende driver for fremtiden, men henger sammen med vilje og ønske til å ta i bruk nye løsninger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Norge er nødt til å tenke nytt på grunn av det høye kostnadsnivået. Det bringer Norge helt i toppen av proptech - ikke fordi vi kan, men rett og slett fordi vi må.

Et favoritt fremtidssitat?
Nothing happens until it moves.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Planlegg hva du vil - fleksibilitet vinner alltid.

SME

This what you will learn:

Proptech Roboter Mobilitet AI
Planlegg hva du vil - fleksibilitet vinner alltid.

- Atle Timenes

Recommended literature:
https://placetech.net 

This is Wheel.me

wheel.me er et norsk IoT-selskap og en "H2020 SME Instrument Seal of Excellence Holder" som ble etablert i Oslo 2013. Selskapet ledes av administrerende direktør & grunnlegger, Atle Timenes, og selskapet er finansiert av Idékapital Fund 1 AS. wheel.me startet med en ambisiøs idé om å innovere hjulet. Wheel.me-hjulsystemet lar deg flytte alt du har pleid å flytte på tradisjonelle måter, bare enklere. Og teknologien lar deg også flytte ting du aldri en gang har tenkt på å flytte. Det wheel.me mener de virkelig satte i gang, var ideer: Ideer om fleksible vegger, om å endre romstrukturer, om å flytte tungt utstyr bare ved å fortelle det hvor du skal dra. Alle produktene produseres og ferdigstilles i Norge.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse