<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0271: Too big to fail?

Gjest: Ronny Liverød

Forretningsutvikler of AF Gruppen


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forretningsutvikler i AF Gruppen, Ronny Liverød, om hvorfor det er viktig å skape rom for utvikling. Silvija og Ronny diskuterer innovasjon som satsningsområde i næringslivet, og reflekterer rundt hvorfor bedrifter ofte tilnærmer seg innovasjon som noe man ikke har helt tid eller råd til. Ronny forteller også om hvorfor det tar lengre tid å bygge en skyskraper i dag enn da de bygget Empire State Building. 
Full transcript (Available soon)

Hva fokuserer du på innen byggtech?
Det kommer så mange nye muligheter i dag. Vår bransje er såpass fragmentert at det som vil endre oss er de som klarer å binde alle delene sammen igjen og levere et mer helhetlig produkt og fokus til kunden.

Hvorfor er det spennende? 
Det har mulighet til å endre hvordan vi bygger bygg og det gjør at bransjen tiltrekker seg helt nye typer mennesker. Vi kan forhåpentligvis ende opp med et bedre produkt.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At det tar lengre tid å bygge en skyskraper i dag enn da de bygget Empire State Building. Verdien på det vi bygger er så stor at vi ikke tør å eksperimentere, og derav ikke utvikler oss selv eller produktet for kunden.

Dine egne prosjekter siste året?
Jeg arbeider i all hovedsak med å koble sammen løsninger og problemer.

Dine andre favoritteksempler på bygg -tech internasjonalt og nasjonalt?
Katerra.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Å utvikle evnen til kritisk refleksjon, klare å se på problemstillinger fra andre vinkler og evne å avlære ting man ikke lenger trenger.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Jeg tror at vår modell, for et egalitært samfunn, gir oss en helt unik posisjon. Siden vi har en langt større del av befolkningen som evner å stille kritiske spørsmål og tilpasse seg nye måter å jobbe på.

Et favoritt byggtech-sitat?
Ship files, not parts.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Se holistisk på bransjen vår.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:For hundre år siden bygde de hus mye raskere enn vi gjør i dag. Hva er årsaken, og hva kan vi gjøre for å effektivisere den moderne konstruksjonen? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Byggteknologi Innovasjon Digitalisering
Verdien på det vi bygger er så stor at vi ikke tør å eksperimentere, og derav ikke utvikler oss selv eller produktet for kunden.

- Ronny Liverød

Recommended literature:
World Economic Forum sitt scenario for the future of construction

This is AF Gruppen

AF Gruppen ble etablert i 1985 for å satse på tunge anleggsprosjekter over hele Norge. Anleggsvirksomheten i AF har vokst både organisk og strukturelt og utgjør fortsatt den største delen av konsernets virksomhet. AF utfører alle typer anleggsprosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft i hele Norge og i Sverige. Selskapet har bred erfaring og solid kompetanse til å utføre oppdrag innen vei, bane, flyplass, fundamentering, tunnel, tunnel-innredning og sikring, og AF Gruppens anleggsvirksomhet omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. AF Gruppens kunder er hovedsakelig offentlige og kommunale etater, samt større industriselskaper.