<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0272: Digitalisering i byggebransjen

Gjest: Anett Andreassen

Direktør digitalisering og utvikling of Statsbygg


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med fungerende digitaliseringsdirektør iStatsbygg, Anett Andreassen, om bærekraft og digitalisering i byggebransjen. Anett forteller om hvordan Statsbygg tilnærmer seg digitaliseringen, og gir mange gode eksempler på bygg-tech internasjonalt og nasjonalt. Silvija og Anett diskuterer også generelt rundt teknologisk innovasjon innen byggebransjen, og hvordan denne endrer nåværende forretningsmodeller.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i bygg-tech?
Jeg er vokst opp på gård i Skien, utdannet siviløkonom i Bodø og har tre barn. Jeg startet i Statsbygg i 2005 og har jobbet med strategi, økonomi og eiendomsforvaltning, hele tiden inn mot IT-prosjekter. Jeg tok over som leder for Digibygg-prosjektet våren 2018.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi gjør tre ting: Vi utreder behov og gir råd til statlige som skal leie i markedet, vi bygger bygg for statlig sivil sektor som skal bidra til at staten når de målene som settes og vi forvalter og drifter byggene.

Hva fokuserer du på innen bygg-tech?
Vi er en stor statlig byggherre, og vi er en bestiller, derfor er det viktig å forsøke å stille nye krav inn i kontraktene våre som gjør at bransjen og leverandørene må strekke seg litt lenger. Samt å åpne dører for nye startups. 

Hvorfor er det så spennende?
Det er spennende fordi byggenæringen er en så stor og kompleks næring med lav produktivitetsvekst, samtidig som den er en viktig nøkkel for å bidra til å løse bærekraftutfordringene. 

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Det er utfordrende å få næringen til å forstå at de må jobbe sammen på tvers, ha empati for hverandre og dele.

Dine egne prosjekter siste året?
Digital byggeplass på Gol, etablering av EiendomsLab internt hos Statsbygg, eksperimentering med VR, AR, IoT. Vi har jobbet med mange små piloter på forskjellige områder, byggfloke – innovasjonsprogram på sirkulær økonomi, program i Statsbygg på Digital Tvilling.

Har du andre gode eksempler på bygg-tech internasjonalt og nasjonalt?
Spacemaker er en veldig bra historie – jeg tror vi må ha flere matematikere inn i byggenæringen. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Vi må ha flinke folk som kan programmere og bygge gode algoritmer. Jeg tror AI og maskinlæring blir viktig for byggenæringen fremover. Og jeg tror bruk av visualiseringsverktøy kan bidra til bedre kvalitet, og da trenger vi å åpne opp for spillutviklerne.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi har en unik kultur for å dele og være åpne samt at vi er nysgjerrige på og villige til å teste nye ting. Og vi har en økonomisk situasjon som gjør at vi kan investere i kompetanseheving nå, for å få en fremtidig gevinst.

Et favorittsitat om bygg-tech?
Kanskje ikke spesielt for bygg-tech, men det er et afrikansk ordtak: «If you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together.» Synes det er veldig aktuelt for byggenæringen – vi må gå sammen for virkelig å få til de store endringene.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan kan byggteknologi bidra til å løse bærekraftutfordringene, og kan teknologi sørge for at kontorarealer i større grad blir utnyttet i framtiden?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Byggteknologi Digitalisering Teknologi Bærekraft
Vi vet at 30-40 prosent av klimagassutslippene er knyttet til bygg, her er det viktig med riktig lokalisering, riktig materialbruk og materialombruk. Og det er viktig at byggene kan bidra til produktivitet og trivsel for de som er i byggene våre.

- Anett Andreassen

This is Statsbygg

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbygg skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og bedriftens hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter. Røttene til Statsbygg går helt tilbake til Eidsvoll og 1814. I dag har selskapet over 2300 bygninger i Norge og utlandet i porteføljen.