<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0273: Byggenæringens nye kunnskapspark

Gjest: Benedicte Økland

Daglig leder of Construction City


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i Construction City, Benedicte Økland, om? hvordan denne nye klyngen i byggebransjen skal skape et økosystem for gode ideer. Benedicte deler sine erfaringer om hvordan det er å bygge opp Construction City, som er Norges første klynge for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Hun forteller også sine tanker om hvordan et sunt klynge-miljø fungerer, om hva deltakerne i klyngen kan være åpne om, og om hva de er nødt til å beskytte som forretningshemmeligheter.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i bygg-tech?
Jeg jobbet som politisk rådgiver for Høyre på Stortinget fra 2009–2013, med ansvar for transport- og kommunikasjonsfeltet. Det var mange interessante debatter knyttet til utviklingen av ny teknologi, og jeg så hvor fort ting var i ferd med å gå – og hvor vanskelig det var å skjønne hvordan man best skal utnytte mulighetene. I 2010 var jeg med på å utarbeide et politisk program for digitalisering kalt «Enklere hverdag», hvor vi blant annet tok for oss infrastruktur og utbygging. ITS, nødnett og datalagringsdirektiv var blant sakene jeg jobbet konkret med. Jeg begynte i OBOS i januar 2016, og her ble jeg veldig nysgjerrig på hvordan ny teknologi kunne skape nye muligheter i bransjen vår, som lenge har blitt kritisert for å være uproduktiv og konservativ.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør, er å bygge opp Norges første klynge for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen.

Hva er du mest opptatt av innen bygg-tech?
Jeg er opptatt av å se på mulighetene for hvordan vi kan bygge et spennende økosystem for innovasjon innen bransjen vår, som gir de ønskede effektene og som gjør en forskjell.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi det ikke har vært gjort før, så vidt vi vet.

Hva synes du er de mest interessante utfordringene?
Det kan være en utfordring å vite hvordan man skaper god samhandling uten å ødelegge konkurransen. Hva kan man være åpne om, og hva skal fortsatt beskyttes som forretningshemmeligheter?

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har vært involvert i et pilotprosjekt som skal åpne på Ulven til sommeren.

Dine andre favoritteksempler på bygg-tech internasjonalt og nasjonalt?
Spacemaker, Alice og Dimension 10. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Å stille spørsmål (på en konstruktiv måte) og utnytte nye muligheter – uavhengig av næring.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Miljøet i Startup-lab, på Mesh og med Proptech Norway har vært med på å øke bevisstheten rundt at vi må utvikle oss som bransje og drive innovasjon. Jeg tror «sense of urgency» har økt betydelig bare de siste årene. 

Har du et favoritt-fremtidssitat?
«Fremtiden er det som skjer når du planlegger noe annet». 

Viktigste poeng fra samtalen vår? 
Innovasjon i byggebransjen er i ferd med å nå et nytt (og nødvendig) nivå. Det skal Construction City bidra til å forsterke. Vi har mye kompetanse hos medlemmene våre, med høye ambisjoner for sine fagfelt. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Byggebransjen har ofte mottatt kritikk for ikke å utnytte potensialet som ligger i ny teknologi. På hvilke måter tror du at for eksempel VR, kunstig intelligens og økt datakraft kan være med på å revolusjonere byggebransjen i tiden fremover? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
CLUSTER

This is what you will learn:

Byggteknologi Kunnskapsdeling Innovasjon
De etablerte aktørene må være en god plattform for de nye og mindre. Goliat må samarbeide med David. De må være åpne for og legge til rette for kunnskapsdeling slik at klyngen kan ha tillit nok til å ta risiko - sammen.

- Benedicte Økland

This is Construction City

Construction City er en klynge som har i oppdrag å drive samhandling, samlokalisering og nye løsninger innenfor byggebransjen. Et sted der tradisjonelle konkurrenter, store entreprenører og innovative oppstartsbedrifter møtes på tvers av sektorer for å dele innsikt, samarbeide om prosjekter og bygge bransjens samlede konkurransekraft. Siden starten i 2018 har stadig flere virksomheter og organisasjoner blitt medlemmer av klyngen for å utforske nye arbeidsmetoder, trappe opp bruken av smart teknologi og utvikle en mer bærekraftig praksis. Ved å organisere seg som en klynge sørger Construction City for rask og direkte utveksling av innsikt.