<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0274: Bygg for fremtiden

Gjest: Jannicke Birkevold

CEO of DNB ID Solutions


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i DNB ID Solutions, Jannicke Birkevold, om hvordan nye måter å leve livene på kan ivaretas i våre nye bygninger. De diskuterer behovet for grønne lunger i bymiljøet og i nærheten av sentrumsområdene, og hvordan teknologisk innovasjon kan høyne kvaliteten i prosessene til nye byggeprosjekter, for eksempel ved at politikerne kan få oppleve VR-skisser i tidlig prosjektfase og bedre se hva de vedtar. Videre går samtalen inn på hva for behov som det er viktig at blir dekket i samfunnet, når byutviklere og byggebransjen leder an i utviklingen, og bygger for fremtiden.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i bygg-tech?
Jeg synes det er spennende å se hvordan nye måter å leve livet på kan ivaretas i bygningene våre (både privat og på jobb). Jeg er også opptatt av byutvikling og av å bevare grønne lunger som Ekebergsletta.

Hvorfor er det så spennende?
Husene vi bor og jobber i, er en viktig del av livet og spiller en stor rolle for hvordan vi trives og har det.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?
Hva er best for samfunnet versus enkeltpersoner? For eksempel når det gjelder utbygging i byene: Kan vi gjøre dette smartere? Eks.: Alle nye byggeprosjekter bør levere VR-skisser, slike at politikerne bedre kan se hva de vedtar.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har vært engasjert i prosjektet «Ekebergsletta for Alle».

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Digital kompetanse er helt grunnleggende og er noe alle må tilegne seg i fremtiden. Det er også viktig å kunne uttrykke seg kreativt, forstå komplekse sammenhenger og kontinuerlig videreutvikle sin empati og intuisjon.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Vi har en kultur hvor vi er trygge, kombinert med at vi ikke har for mye respekt for autoriteter – det gjør oss kreative og i stand til å skape.

Har du et favorittsitat?
«Sjømannen ber ikke om medvind – han lærer seg å seile».

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Vi har så vidt begynt å forstå hvordan digitaliseringen vil forandre måten vi lever livene våre på. Byutviklere og byggebransjen må teste ut, lære og – og lede an i utviklingen.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvordan tror du digitaliseringen vil forandre måten vi lever livene våre på i fremtiden; hvordan skal husene våre bygges, og hvordan skal byer utformes? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Fremtid Digitalisering Behov
Vi har så vidt begynt å forstå hvordan digitaliseringen vil forandre måten vi lever livene våre på – her må byutviklere og byggbransjen teste ut, lære og være i front av utviklingen.

- Jannicke Birkevold

This is DNB ID Solutions

Vipps ID Solutions AS, tidligere DNB ID Solutions AS, utvikler digitaliserte ID-løsninger. Selskapet har tidligere utviklet IDmee, som verifiserer at du er den du er, uansett hvor du befinner deg, ved hjelp av et pass og en smartmobil. Det var også gjennom dette selskapet at boliglånsdigitaliseringen ble skapt, hvor man kan søke om boliglån i nettbanken, og få pengene på noen minutter.