<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0276: Den digitale bonden

Gjest: Johnny Ødegård

Konserndirektør, rådgiving og medlemservice

TINE


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Konserndirektør for Rådgiving og Medlemsservice i TINE, Johnny Ødegård, om den digitale bonden og hvordan data kan forbedre produksjonen hos bøndene. Gjennom samtalen med Silvija forteller Johnny om hvilke tech-trender som treffer norske bønder akkurat nå, og om hvordan samfunnet kan dra nytte av den kunnskapen vi har opparbeidet oss om bønder og landbruk, samt fornye innsikten på dette feltet slik at aktører som TINE kan fortsette med å dekke forbrukernes behov på en stadig bedre måte.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vår jobb er å gjøre bonden bedre i forhold til effektivitet, klima og dyrevelferd. Og deretter se hvordan vi kan nytte kunnskapen om bonden til å dekke forbrukers behov på en bedre måte. 

Hvorfor er det spennende?
Det er tre tunge tekno-trender som treffer bonden- sensorteknologi koster ingenting og alt kan måles. Alt er på nett og alle data kan samles. Og vi har tilnærmet ubegrenset lager og regnekapasitet. Biologiske prosesser er vesentlig mer kompliserte enn industrielle prosesser. Det er mange flere faktorer og mindre kontroll over omgivelsene. 

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Eierskap til data og individuelle rettigheter kontra felles nytte. Og selvsagt konsekvensene av AI. Til nå har vi erstattet arbeidskraft med maskiner, nå starter vi å erstatte tankekraft.   

Dine egne prosjekter siste året?
Etableringen av Mimiro sammen med Felleskjøpet.   

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Helhetsforståelse. Vi har over tid hatt en utvikling i retning av spesialisering. Det vil fortsatt være viktig, men vil gjøre oss sårbare. Hvis en stoler blindt på spesialistkompetanse kan summen bli svært feil.

PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Sensorteknologi
Digitalisering
Landbruk
De fleste bønder i dag ville mottatt gaselleprisen i Dagens Næringsliv ettersom de har doblet omsetningen de siste 15 årene.

- Johnny Ødegård

This is TINE

TINE er en ledende, norsk merkevare-leverandør og et norsk samvirke-selskap, eid av melkeprodusenter som daglig leverer produkter over hele landet. Kjernevirksomheten er produksjon og salg av melk, ost og andre meieriprodukter i Norge og utlandet. Rundt 10 500 bønder på 8 500 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift. Konsernet omfatter morselskapet TINE SA og flere hel- og deleide datterselskaper innen annen næringsmiddel-virksomhet. TINEs mål er å forbli en ledende og bærekraftig leverandør av merkevarer innen mat og drikke, med hovedområde innen meieriprodukter.