<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0278: Urban Farming

Gjest: Siv Lene Gangenes Skar

Forsker of NIBIO


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med forsker ved NIBIO, Siv Lene Gangenes Skar, om nye dyrkings-system og urban farming. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Gjennom podcasten lærer Siv Lene oss om hva "akvaponi" egentlig er, og forteller om hvordan lite brukte ressurser som for eksempel fiske-lort kan utgjøre ingredienser i lekre salater i fremtiden, om de utnyttes riktig.
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Å løse samfunnsutfordringer som NIBIO blir utfordret på. Vi diskuterer og har et godt samarbeid for å finne gode løsninger på utfordringene vi står ovenfor. Og deler vår kompetanse med besøkende som bedrifter, studenter, politikere og forbrukere. 

Hva fokuserer du på innen mat-tech?
Jeg fokuserer på matproduksjon i en urban setting, konseptet akvaponi og bruk av systemet til sosial bygging. 

Hvorfor er det spennende?
Vi må kombinere flere kompetanser, tenke utenfor boksen og være åpen for forandring. Flere ønsker å bo i større byer og alle ønsker en bærekraftig utvikling, så vi må tenke matproduksjon i nærheten av byer.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Genteknologi og matproduksjon. GMO og ingen sprøytemidler, god holdbarhet og bedre smak eller GMO og makt, usikker helsegevinst og ukontrollerte organismer i økosystemet. 

Dine egne prosjekter siste året?
CITYFOOD, Circular City og SiEUGreen. 

Dine andre favoritteksempler på mat-tech internasjonalt og nasjonalt?
Liquid Human Fertilizer, som bruker urin som gjødsel for planteproduksjon. Naturbaserte filterløsninger for å rense vann og insektproduksjon er også spennende prosjekter.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om matproduksjon i et endret klima, sortsutvalg og agronomi. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har respekt for at egen nasjons matproduksjon er livsviktig. Vi tar vare på naturen, ved å ha strengt lovverk rundt bruken av den. Vi gjør det mulig med et livsviktig frølager på Svalbard.  

Et favoritt fremtidssitat?
Den beste måten å forutsi fremtiden på, er å skape den.  

Viktigste poeng fra vår samtale?
Alt er mulig, det umulige tar bare litt lengre tid. Matproduksjon i byer er anvendt forskning. Det hjelper å gi svar til et samfunnsoppdrag og vi er avhengig av samarbeid på tvers.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Nibio driver forskning og kunnskapsformidling innenfor landbruk og bioøkonomi. Hvordan kan teknologien bidra til at vi i Norge får et mer klimavennlig og effektivt landbruk?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Genteknologi
Matproduksjon
Bærekraft
CITYFOOD
Akvaponi
Vi må kombinere flere kompetanser, tenke utenfor boksen og være åpen for forandring. Flere ønsker å bo i større byer og alle ønsker en bærekraftig utvikling, så vi må tenke matproduksjon i nærheten av byer.

- Siv Lene Gangenes Skar

Recommended literature:
Climate Change and Agricultural Development av Udaya Sekhar
Nagothu Aquaponics Guidelines av Ragnheidur I. Thorarinsdottir
Small-scale aquaponic food production – Integrated fish and plant farming fra FAO

This is NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal NIBIO bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. NIBIO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre, underlagt Landbruks- og matdepartementet. Hovedkontoret er på Ås og instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo. NIBIO ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.