<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0282: Tillit i digitaliseringen

Gjest: Morten Granlund

Principal of Capgemini


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Principal i Capgemini, Morten Granlund, om tillit, datadeling, teknologi og livssyklus. Capgemini Norge AS arbeider innen teknologi, rådgivning og outsourcing, og i podcasten diskuterer Silvija og Morten hvordan vi kan optimalisere behandling av pasienter ved hjelp av kunstig intelligens, og gjøre analyse av et stort antall pasientjournaler. Morten gir oss også sine synspunkter på hvorfor digitalisering og modernisering av en fremtidsrettet helsesektor vil komme til å være helt avhengig av å forankres i tillit.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i  helsetech? 
Leder for Fredrikstadkontoret til Capgemini.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Bruk av innovasjon og teknologi for å få ut det fulle potensiale til våre kunder i en verden som stadig er i endring. I dag er fokuset på  cloud, digitalisering og plattformer – i morgen kanskje noe annet. Vi tror at mennesket alltid står i sentrum.

Hva fokuserer du på innen  helsetech? 
Flere  tidshorisonter:  AI, Big Data, IOT,  NanoTech, AR m.m. kommer til å revolusjonere helsesektoren, men før det har vi en del ting som må på plass. Vi er opptatt av interoperabilitet og kanskje aller mest  tillit. Det er fortsatt en god vei igjen å gå før man kan utveksle data godt nok på kryss og tvers i Norge.

Hvorfor er det spennende? 
Vi står ovenfor store utfordringer når det gjelder å finansiere helsesektoren i årene som kommer. Usikre oljeinntekter i fremtiden sammenfaller dårlig med forventet eldrebølge og økte helseutgifter.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Teknologien kan ikke  erstatte  mennesker; vi er sosiale vesener av natur og har et iboende behov for kontakt med andre mennesker. Vi er avhengig av teknologiske sprang i helsesektoren, men samtidig vil vi se en økende fremvekst av private tjenester der de som har råd til det kan kjøpe mer personlige tjenester hvis vi går for langt i å erstatte menneskene med teknologi. 

Dine egne prosjekter siste året? 
Et prosjekt der vi gjør helsedata mer tilgjengelig for forskere. I tillegg har vi hjulpet Ahus med å optimalisere behandling av pasienter ved hjelp av kunstig intelligens og analyse av et stort antall pasientjournaler.  

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Ta seg tiden til å bygge inn kvalitet og robusthet i det som gjøres. Hastverk og snarveier straffer seg alltid på lang sikt, og fører til at tilliten brytes. Ellers blir det viktig med «mer av alt»;  AI og Bigdata kombinert med empati og fokus på pasientene.

Et  favoritt  fremtidssitat? 
“The challenge of the unknown future is so much more exciting than the stories of the accomplished past” - Simon Sinek.  

Viktigste poeng fra vår samtale?
Digitalisering og modernisering av en fremtidsrettet helsesektor er helt avhengig av tillit. Det tar lang tid å bygge den nødvendige tilliten, og veldig lite skal til for å bryte den ned igjen.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Ønsket er et felles pasientsystem. Det er utrolig mange datapunkter og ledd som skal bli enige. I henhold til visjonen til Capgemini om at ingenting skal dø, men videreutvikles, kan det stilles spørsmål om vi egentlig har dårlig tid for å sammenkoble kommunikasjon mellom så store systemer. Hvor finner så konsekvensene sted om en slik sammensmeltning ikke finner sted? Og det akkurat nå?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Teknologi og livssyklus Datastandardisering Helsesektor
Hastverk og snarveier straffer seg alltid på lang sikt, og fører til at tilliten brytes. Det har vi ikke råd til når det gjelder så sensitive data som helsedata. Digitalisering og modernisering av en fremtidsrettet helsesektor er helt avhengig av tillit. Det tar lang tid å bygge den nødvendige tilliten, og veldig lite skal til for å bryte den ned igjen.

- Morten Granlund

Recommended literature:
Bygg din kunnskap innen AI og Bigdata spesielt, har ingen spesielle bøker videre innen dette jeg vil anbefale

This is Capgemini

Capgemini S.A. er et fransk IT-konsulentselskap grunnlagt i 1967 av Serge Kampf. Selskapet har over 250 000 ansatte i 40 land og hovedkontor i Paris, der selskapet er børsnotert. Capgemini hadde en samlet omsetning på 11,9 milliarder euro i 2015. Capgemini Norge AS driver sin virksomhet innen teknologi, rådgivning og outsourcing. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo. Capgemini har også kontorer i Bergen, Fredrikstad, Stavanger, Lillehammer, Trondheim. Capgemini er blant Norges 500 største selskaper.