<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0284: Bærekraftig matproduksjon

Gjest: Hans Kristian Westrum

CEO & gründer

Soil Steam International


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Daglig Leder og Gründer i Soil Steam International AS, Hans K. Westrum, om en maskin som bruker vanndamp som alternativ til kjemikalier for å rense jordbruksjord. Sandefjord-selskapet Soil Steam har utviklet en teknologi som bruker damp, i stedet for plantevernmidler, til å drepe ugress. Hans forteller om hvorfor bruken av vanndamp utgjør et bedre alternativ enn kjemikalier, og om hvordan denne innovasjonen kan revolusjonere produksjonen av grønnsaker, frukt og bær.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i mat-tech?? 

Jeg er en 47 år gammel bondesønn fra Sandefjord som alltid har elsket konkurranse. Jeg liker heller ikke å gi opp. Jeg er oppvokst med en far som hadde en enorm arbeidskapasitet og samtidig som han fulgte opp opp barna sine så jobbet han intens med å finne gode alternativer til kjemikalier i jordbruket. 

 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 

Det er at vi utvikler og optimaliserer denne maskinen som vi mener skal være en game-changer i landbruket. 

 

Hva fokuserer du på innen mat-tech? 

Vi fokuserer på å gjøre mest mulig matjord så ren og anvendelig som mulig ved å bruke så få og rene ressurser som mulig. På lik linje med at et bra hus trenger en bra grundmur så trenger et bærekraftig landbruk god jord.

 

Hvorfor er det spennende? 

I begynnelsen så fleipet vi litt med at vi kan gjøre verden til en bedre plass, men det gjør vi ikke lenger. Vi tror på det.

 

Dine egne prosjekter siste året? 

Jeg har drevet mange år innenfor tekstilbransjen, og har jobbet med folk fra Frankrike, Italia, USA og Tyskland og levert varer over hele Skandinavia.

 

Dine andre favoritteksempler på mat-tech internasjonalt og nasjonalt? 

Det er spennende med presisjonslandbruk og droner.

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

Jeg hadde en foreleser på BI som sa at det han mente at vi trengte i fremtiden var Engelsk og Folkeskikk. Så tror jeg at jeg har lagt til arbeidsmoral selv.

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Vi oppdras og skoleres til å være god til de 2 første. Når det gjelder arbeidsmoral så tror jeg vi har kjempeproblemer og de kommer til å bli større før de blir mindre.

 

Et favoritt fremtidssitat?? 

Henry Ford: Enten du tror du kan noe eller du tror du ikke kan noe så har du rett. 

 

Viktigste poeng fra vår samtale? 

Jeg ønsker fokus på bærekraftig matproduksjon. For å øke mat mengden på en bærekraftig måte så må vi tenke nytt. Uansett hvordan vi tenker så trenger vi jord å plante bær, grønnsaker, frukt, urter og blomster i. For øyeblikket så er det kun damp som løser dette problemet på en fremtidsrettet måte. Da er det et samfunnsansvar å komme til den beste løsningen. Dit har vi ikke helt kommet ennå. 

Dette LØRNER du:

Dampmaskin Jordbruk Agri.Tech Bærekraftig matproduksjon
Damp har blitt brukt i 100 år for å rense jord, men så kom kjemikaliene og kunnskapen forsvant. Damp-metoden dreper 95 prosent av all sopp, ugress og nematoder i jorda, og gjør landbruket mer produktivt ved å forbedre høstingen og øke lagringstiden for bøndene.

Hans Kristian Westrum

Anbefalt litteratur

Dette er Soil Steam International

Sandefjord-selskapet Soil Steam International AS har utviklet en teknologi som bruker damp, i stedet for plantevernmidler, til å drepe ugress. Industrielt landbruk over hele verden bruker store mengder plantevernmidler for å holde seg produktive og unngå matavfall. Dette har stor helse- og miljørisiko. Soil Steam sin maskin gjør at bøndene både kan bruke mindre sprøytemidler og gjødsel. Damp-metoden dreper 95 prosent av all sopp, ugress og nematoder i jorda, og gjør landbruket mer produktivt ved å forbedre høstingen og øke lagringstiden for bøndene. Soil Steam sin løsning er basert på mer enn 20 års forskning, utvikling og testing, og maskinen kan dekke mellom 600 og 1 500 kvadratmeter jordbruksareal i timen, avhengig av jordens temperatur og fuktighet. Maskinen berører også seks av FNs bærekraftmål.

Refleksjon

Hvordan kan AI og mekaniske løsninger implementeres i driften av jordbruk  for å muliggjøre bærekraftig matproduksjon?