<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIGDATA

#0285: Salgs-og markedsføringsteknologi

Gjest: Stig Hammer

CEO of MarkedsPartner


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i MarkedsPartner, Stig Hammer, om optimalisering av kundereisen gjennom byttehandelen mellom brukeridentitet og individualisert verdi. Stig Hammer forteller om hvordan MarkedsPartner hjelper sine kunder gjennom å implementere digitale verktøy for automatisering og effektivisering av kundekommunikasjon, både i salg, markedsføring og kundeservice. Videre deler Stig sine erfaringer med hvordan innsikten fra Big Data er med på å endre konkurranseforhold i markedet, ved at den bidrar til at den personifiserte kjøpsopplevelsen i mange tilfeller blir like viktig som produktet i seg selv, når dataen taes i bruk. Det diskuteres også aldersforskjeller innad i organisasjoner, og fordelene som oppstår når forskjellige generasjoner møtes med perspektivene, innfallsvinklene og erfaringene de har med seg. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i Big Data? 
Jeg har drevet med rådgivning innen markedsføring i mange år, og har samtidig alltid vært interessert i IT/digital teknologi. Har derfor vært helt naturlig å følge med på utviklingen innenfor dette feltet.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi hjelper bedrifter til å oppnå bedre salgs- og markedsføringsresultater gjennom riktig bruk av de nyeste digitale verktøyene.

Hva fokuserer du på innen Big Data? 
Digitale verktøy for automatisering og effektivisering av kundekommunikasjon, både i salg, markedsføring og kundeservice. Å gi kundene våre gode kommersielle og teknologiske råd, Riktig verktøy til oppgaven, å få kundenes ledelse til å se mulighetene og truslene, kost/nyttevurderinger på kort og lang sikt, å få kundene og deres medarbeidere med på den endringen som er nødvendig, å ta ut resultatene.

Hvorfor er det spennende? 
Det er et felt hvor tradisjonelle arbeidsformer fortsatt dominerer, men hvor teknologien utvikles veldig fort, og hvor mange bedrifter har kjempemuligheter.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
At de som sitter i ledelsen ofte ikke ser de enorme mulighetene og truslene, mens de (yngre) som forstår teknologien ofte ikke har kommersiell erfaring og gjennomslagskraft i organisasjonen.

Dine egne prosjekter siste året?
Store marketing automation-oppdrag, markedskommunikasjonsoppdrag, CRM-utrullinger og integrasjonsprosjekter for en rekke norske og internasjonale bedrifter. Analyse, rådgivning, gjennomføring og oppfølging av disse.

Dine andre favoritteksempler på Big Data internasjonalt og nasjonalt? 
De tilfellene hvor teknologien brukes til å endre konkurranseforhold/struktur/bryte opp verdikjeder i hele bransjer. Distrupsjonen kommer som regel utenfra. Tilfeller hvor kjøpsopplevelsen blir like viktig som produktet. Vipps, Klarna, Spotify,  iTunes,  Netflix, NSB, Entur.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Må forstå hvordan du skaper verdi for kundene dine, hvorfor de kjøper av deg. Forbrukeratferd, atferdsøkonomi, hva du kan utvikle/forbedre og hva du må ta bort helt, fjerne friksjon, forstå at morgendagens kunder er ulike gårsdagens. Modellere kjøpsreiser. Time-to-market.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Ikke mye. Amerikanerne er best på dette. De beste selskapene ligger langt foran oss. Dog flere spennende startups. Og jeg synes Vipps er et godt eksempel på en aktør som så trusselen, først investerte i kundeopplevelse og markedstilgang, og deretter ryddet i  tech-stacken  og avtaler bakover for å ta ned kostnadene.

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Som leder må du forstå hva som er mulig å få til med digital salgs- og markedsføringsteknologi, og hvilke muligheter og trusler det gir deg. Hvis du ikke er godt i gang er du sent ute.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Må vi fralære oss det gamle, vante og kjære for å ha evnen til å endre grunnleggende dynamikker?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Big Data Prediktiv analyse CRM Kundereise optimalisering
Som leder må du forstå hva som er mulig å få til med digital salgs- og markedsføringsteknologi, og hvilke muligheter og trusler det gir deg. Hvis du ikke er godt i gang er du sent ute.

- Stig Hammer

Recommended literature:
Blogger, som  f.eks MarkedsPartner og HubSpot. Følge Helt digital, Følge Bente Sollid Storehaug.  

This is MarkedsPartner

MarkedsPartner er et konsulentselskap med kontorer i Oslo og Sarpsborg. Selskapet ble etablert i 1997, har 45 medarbeidere, og hjelper bedrifter å bygge bedre kundereiser. MarkedsPartner jobber også med digital transformasjon og inbound marketing, og er i dag det største fagmiljøet i Norge innen inbound, som en av tre HubSpot Diamond Solutions Partners i Skandinavia.