<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0286: Roboter inntar landbruket

Gjest: Pål Johan From

Professor

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Pål Johan From, om hvordan roboter kommer til å forandre landbruket. NMBU er Norges sentrale og ledende forsknings- og lærested for bioproduksjon, miljø og landskap, og Pål Johan forteller om hvordan landbruks-roboten Thorvald kan fjerne sopp fra jordbær, og understreker at Norge er i en unik posisjon til å ta en ledende rolle innen landbruksteknologi.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i mat-tech?
Jeg begynte å studere robotikk, og så fort at et av de områdene jeg hadde størst tro på kom til å gjennomgå et skifte var landbruket. Da jeg begynte å jobbe på Ås var det derfor naturlig å kombinere robotikk, som er min bakgrunn, med det som er kjernekompetansen til NMBU.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Utvikle roboter som gir bedre, mer og sunnere mat. Utdanner fremtidens robot-operatører og forskere.

Hva fokuserer du på innen mat-tech? 
Jeg jobber med mobile roboter for landbruket. Vi designer roboter som er egnet for å operere i et røft terreng utendørs, og vi jobber mye med å få på plass robust og sikker navigasjon. Vi jobber også med å utvikle verktøy slik at robotene kan utføre ulike oppgaver, alt fra å plukke jordbær til å klippe gress.

Hvorfor er det spennende?
Mat er viktig. Robotikk + mat gir enorme muligheter til verdiskaping og innovasjon.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Alle de oppgavene roboter gjør bedre enn mennesker, samtidig som man ikke ønsker å ta jobb fra mennesker som trenger arbeid. I landbruket ser vi at maskinene har blitt stadig større, fordi én person skal kunne utføre arbeid så effektivt som mulig. Vi ønsker oss tilbake til små maskiner som ikke ødelegger jorda og miljøet. Dersom vi skal kunne ta vare på jord og miljø, må vi erstatte tunge maskiner og mennesker med små selvkjørende roboter.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Mange forskningsprosjekter på universitetet som utvikler nye verktøy slik at robotene kan utføre nye oppgaver. Vi har fått de første robotene ut i kommersiell drift – dette er en viktig milepæl for oss.

Dine andre favoritteksempler på mat-tech internasjonalt og nasjonalt?
Utallige kule og imponerende verktøy som vi ser for oss at man kan sette på vår robot Thorvald. Dette kan være alt fra presisjonssprøyter (som fra Adigo i Norge eller Blue River i USA) til avanserte sensorsystemer.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Hvordan produsere mat av høy kvalitet for en verden med 50% flere mennesker enn i dag.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi er utvilsomt langt fremme innen mobile roboter for landbruket. 

Viktigste poeng fra vår samtale? 
Roboter kommer til å forandre landbruket – og det kommer ikke til å ta lang tid, denne revolusjonen er allerede i gang.

Dette LØRNER du:

Roboter 
Landbruk 
Teknologi 
Bioøkonomi 
Vi designer roboter som er egnet for å operere i et røft terreng utendørs, og vi jobber mye med å få på plass robust og sikker navigasjon. Vi jobber også med å utvikle verktøy slik at robotene kan utføre ulike oppgaver, alt fra å plukke jordbær til å klippe gress.

Pål Johan From

Anbefalt litteratur

Dette er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges landbrukshøgskole (NLH), er et norsk statlig universitet. Universitetet ligger i Ås i Viken, og er Norges sentrale og ledende forsknings- og lærested for bioproduksjon, miljø og landskap. Universitetet har flere forskningsinstitutter og -miljøer innen landskap, jord-, skog- og hagebruk, husdyr, naturforvaltning, utviklingsstudier, økonomi og teknologiske disipliner. NMBU har 5 000 studenter og 1 500 ansatte.

Refleksjon

Hvordan kan anvendelse av ny teknologi og robotikk forandre måten vi driver landbruk, og hvordan vil den økonomiske vinningen av “robotisk” landbruk utvikle seg som følge?