<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0287: Fred i sinnet for alle med diabetes

Gjest: Espen Krogh

CEO of Prediktor Medical


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Prediktor Medical, Espen Krogh, om en ny norsk sensor som måler blodverdier uten å stikke. Selskapet Prediktor utvikler glukose-måleren BioMKR one, som et innovativ instrument for blodsukker og diabetikere. I podcasten forteller Espen om hvordan denne teknologien gjør det mulig å måle blodsukker ved å benytte lys, uten å penetrere huden, og om hvordan algoritmene i BioMKR one kan omgjøre lys-verdier til et estimat av nivåer i pasientens blodsukker. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i teknologi?
CEO i  Prediktor  Medical. Vi gjør en teknologioverføring fra et industrielt målekonsept til et produkt for å måle blodsukker i mennesker uten å stikke hull på huden. Jeg ble for alvor interessert i dette da min eldste sønn utviklet diabetes for 7 år siden. Senere har også mine to andre barn fått sykdommen.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Måle blodsukker ved å sende lys inn i huden, og så måle lysintensitet på forskjellige bølgelengder av det som reflekteres tilbake. Algoritmer forvandler disse lys-verdiene til estimat av blodsukker/glukose.

Hva fokuserer du på innen teknologi?
Min rolle er å besørge for finansiering og etablere partnerskap med de som kan hjelpe oss i denne vanskelige utfordringen.

Hvorfor er det spennende?
For å skaffe samarbeidsrelasjoner og investeringsvilje må vi klare å formidle vårt prosjekt på en god måte.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Av de mere interessante spørsmålene jeg får er: Hvorfor i all verden gjør dere dette? Apple har jo sagt at de skal gjøre det, og ingen kan slå Apple.

Relevante prosjekter siste året?
Det siste året har vi avsluttet utviklingen av vårt førstegenerasjons-produkt med en innsendelse for regulatorisk godkjenning. Vi har også startet opp utviklingen av andregenerasjon-steknologien.

Dine andre favoritteksempler på din type teknologi internasjonalt og nasjonalt? 
Ultralydteknologien til GE  VingMed  UltraSound.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Relevant kunnskap rundt vårt felt i fremtiden er mere spesifikk og dypere forståelse av kroppen som en meget kompleks bio-kjemisk prosess. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
I Norge har vi veldig gode miljøer innenfor kybernetikk og  kjemometri. Dette er gamle navn på det vi i dag kaller digitalisering og stordata-analyser. Ved å kombinere disse feltene med nye nevrale nettverksmetoder, og høste av kommersialiseringserfaringen som finnes i hele leverandørkjeden til O&G, kan vi utvikle fantastisk teknologi innenfor Health-Tech og Med-Tech.

Et favoritt fremtidssitat?
“If you are looking for an expert, look in the mirror” - Jack Ma.

Viktigste poenget fra vår samtale?
Norske teknologimiljøer har tidligere vist at de kan ta frem banebrytende løsninger innenfor health-tech/med-tech. Vekstkapitalbehovet er derimot stort, bl.a. på grunn av  regulatoriske  barrierer, og dette gjør at mange initiativer går til utlandet før det er ferdig utviklet.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Behov for helsehjelp låser deg gjerne til plikter og nødvendige rutiner. Monitorering av egen sykdom kan løsrive pasienter fra slike innramminger, men tilbud om medisinske verktøy er varierende, tilfeldig og forskjellig globalt. Hva skal til for at pasienter med sykdommer skal bli opplyst om eksiterende verktøy av medisinsk utstyr som kan gi dem mer autonomi?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Blodsukker Lys Prediktor Medical
Sensoren minner litt om den vi finner i pulsmålere i smartklokker og fitnesarmbånd, men er langt mer avansert.

- Espen Krogh

Recommended literature:
The Pursuit of Noninvasive Glucose: «Hunting the Deceitful Turkey»  av John L. Smith

This is Prediktor Medical

Prediktor er et norsk med-tech selskap basert i Fredrikstad, som har utviklet avansert instrumentering og programvare for produksjonsindustri siden 1995. Nå utvikler Prediktor produktet BioMKR one, som er en innovativt måle-verktøy for blodsukker og diabetes-pasienter. BioMKR one er en ikke-invasiv CGM i sanntid, og viser dynamiske kurver for glukoseverdier. Mønstrene i disse kurvene kan gi innsikt i hva som forårsaker ulike typer svar, og med slik læring kan pasientene forstå hvordan de bedre kan styre sitt blodsukkernivå. Produktet har fysiske sensorer som måler glukosekonsentrasjoner i kroppen din uten å trenge inn i huden.