<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: NETWORKS

#0288: Teknologi for bedre samarbeid

Gjest: Ole Jakob Ottestad

Daglig leder of IPCO AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med daglig leder i IPCO AS, Ole Jakob Ottestad. IPCO er et konsulentselskap som utvikler og produserer telekom-tjenester, i tillegg til å hjelpe bedrifter å bli mer effektive i sitt arbeid ved hjelp av bedre samhandling. I episoden forteller Ole Jakob om hvordan telemarkedet har forandret seg fra tiden med Televerket og frem til i dag, hva et digitalt grenseforsvar er, samt om god og effektiv regulering som gir tilgang til basestrukturer.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i Network?
50 år, oppvokst på Sunnmøre og har utdanning fra Skottland. Visste tidlig at det var «data» jeg skulle drive med og gikk den veien.  Tidlig formet i Andersen  Consulting – og har arbeidet med teknologi og teknologiledelse i hele karrieren.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
IPCO har tre hovedfokus som vi arbeider med: 1) Vi utvikler og produserer telekom tjenester – som i større og større grad går over i løsninger for effektiv samhandling mellom mennesker. 2) Vi hjelper andre bedrifter å bli mer effektive med nye verktøy, og vi tilbyr å drifte løsningen for disse bedriftene. 3) Vi er et konsulentselskap som leverer programvareutvikling, forvaltning av programvare og kompetanse innen IT/IT prosjekter til norske kunder.

Hva fokuserer du på innen Network?
Jeg arbeider som prosjektleder når jeg ikke er daglig leder. Da arbeider jeg med prosjekter som er knyttet til informasjonssikkerhet (eks. sikkerhetsovervåkning, kulturbygging, CERT implementering m.m.)

Hvorfor er det spennende?
Jeg trives med å se at det blir resultater når forretning, mennesker og teknologi møtes.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Jeg har mer fokus på dilemmaer, eksempelvis: Vi blir mer og mer oppkoblet, men blir vi mer sammenkoblet? De store gigantene blir større, blir det plass til vår nasjonale identitet da? Når jeg gir fra meg så mye persondata til så mange som jeg ikke vet hvem er, gir jeg da også fra meg muligheten til å utøve innflytelse over  tid? I hvor stor grad er nasjonale interesser truet av de store? Er vi tjent med å ha et digitalt grenseforsvar?

Dine andre favoritteksempler på Network internasjonalt og nasjonalt?
Det har vært fascinerende å følge med på reisen som Microsoft har tatt fra ca  2010 og frem til i dag. At en så stor aktør både har klart å totalt forandre forretningsmodellen sin, og (arguably) har lykkes med å lage effektive verktøy som >140M mennesker benytter  i sin arbeidshverdag er intet mindre enn imponerende.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Endringsevne  og vilje. På mer teknisk side så kommer vi fortsatt å trenge de som kan utvikle løsninger, som kan forstå og behandle store mengder data med riktige verktøy – samt mennesker som kan bidra med å sikre infrastruktur, data og prosesser fra alle som ønsker urettmessig tilgang til disse.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Teknologi skal tjene våre behov på en sikker måte. Vi i industrien må fortsette å arbeide for at hverdagen blir enklere og mer effektiv for alle.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:

Visste du at mobiltelefoni teknologien er forsket fram i Norge? Vi har altså et solid teknologimiljø i Norge, men digitale forretningsmodeller må fortsette å gå globalt. Er Norge konkurransedyktige nok?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
SME

This is what you will learn:

Digitalt grenseforsvar Telekom Internett 5G
Dersom vi ikke klarer å forenkle, effektivisere eller nå andre mål for de som skal bruke teknologien, bommer vi. Og jeg syns vi skal problematisere begrepet «Digitalisering». Det er et begrep som ikke forteller noe som helst. For meg så handler det om å gjøre hverdagen enklere for hver enkelt – kanskje det er så enkelt som at du får en makro i excel for å bli mer effektiv?

- Ole Jakob Ottestad

Recommended literature:
Kikk på Watson 

This is IPCO AS

IPCO AS ble etablert tidlig i 2011 av erfarne ledere fra telekombransjen. Selskapet tar sikte på å muliggjøre nye telekommunikasjonsmodeller og inntektsstrømmer gjennom smart innovasjon og avansert forretningsutvikling. IPCO leverer tjenester til mobiloperatører globalt, med IPCO Cloudfone ™ som deres hovedløsning. IPCO Cloudfone ™ er en SIM-sikret Wi-Fi-ringe-tjeneste for mobiloperatører.