<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0289: Digitale byggeplasser

Gjest: Kristoffer Moe

Faglærer of Fagskole i Østfold


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med faglærer i BIM, Kristoffer Moe, om bygningsinformasjonsmodellering og hvordan dette kan være kostnadsbesparende i byggeprosjekter ved å effektivt hindre uenigheter og opplagte feil. Kristoffer forteller om BIM, en teknologi som utgjør en ny kommunikasjonsplattform i?byggebransjen. Silvija og Kristoffer diskuterer også teknologien "digitale tvillinger" og hvordan slike modeller kan være behjelpelige i å redusere antall feil eller avvik gjennom en prosess.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i BUILD-tech? 
Jeg begynte med BIM fordi jeg valgte å utdanne meg til tømrer , men hadde lyst til å endre karriere veien min til noe innen data. Det er bare flaks og tilfeldigheter at jeg fant ut «hemmeligheten» BIM. BIM er digital tvilling av bygg som gjør at jeg kan bruke bakgrunnen min sammen med data.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben? 
Det å skape motivasjon for faget gjør både faget mere artig for studentene og jobben som lærer blir lettere. Viktigste for å skape motivasjon er å få studentene til å se nytteverdien og dette gjøres gjennom praktisk læring av BIM.

Hva fokuserer du på innen BUILD-tech? 
BIM software er i en ekstrem utvikling, det å utforske og være frempå med ny teknologi og programvare er veldig viktig. 

Hvorfor er det spennende? 
BIM er en ny kommunikasjonsplattform i  byggebransjen. BIM gir mulighet for også de uten fagbakgrunn til å se helheten, samtidig som de som har den faglig bakgrunn kan hente ut informasjon ta ut mengder og kjøre forskjellige analyser. BIM hjelper til å redusere misforståelser både tverrfaglig og innenfor samme fagfelt.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Mange sliter med å se økonomisk gevinst ved å bruke ekstra tid på å bygge en digital tvilling eller BIM. Det interessante med hele dette er jo at det er enormt med byggefeil og ingen priser inn dette.

Dine egne prosjekter siste året? 
Vi jobber med bedre studieopplegg. I 2017-2018 fikk vi drone/punktsky inn på planen. 2019-2020 skal vi ha inn parametrisk design og visuell programmering. Nettopp startet prosessen med et nytt  studietilbud  «BIM for anlegg. 

Dine andre favoritteksempler på Build-tech internasjonalt og nasjonalt? 
Litt gammelt prosjekt og ikke det beste BIM prosjektet, men Sykehus  Kalnes.  BIMen  ble tatt videre og brukt til visuell opplæring før de ansatte faktisk begynte å jobbe der.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
Kunnskapsgapet  vil bli større og større. AI vil komme i mye større grad til byggebransjen. Det er bare å begynne å tilpasse seg, verden går sjelden bakover.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Offentlige  byggherrer  har  blitt flinke/flinkere til å sette krav, det gjør at vi har kommet relativt langt i Norge. I Norge er det mulig  og  ta et BIM-studie, hvor du lærer praktisk bruk av BIM. Det er det ikke mange land som har. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
BIM fungerer ikke alene, alle må være med i mer eller mindre grad.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Feil kommer som overraskelser nettopp fordi det ikke var forutseende ønskelig. BIM kan redusere feil, men bruk av BIM krever også en økonomisk investering hos den enkelte bedrift. Hvordan skal man stimulere til felles bruk av BIM?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Digitale tvillinger Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Digitale byggeplasser

BIM gir mulighet for også de uten fagbakgrunn til å se helheten, samtidig som de som har den faglig bakgrunn kan hente ut informasjon og kjøre forskjellige analyser.

- Kristoffer Moe

Recommended literature:

BuildingSmart sine sider:

https://buildingsmart.no/  spesielt under /utdanning/Studentoppgaver

This is Fagskole i Østfold

Fagskolen i Østfold tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskolens utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. I dag tilbyr skolen utdanning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Fagskolen i Østfold har i dag 40 engasjerte ansatte og i underkant av 500 studenter.