<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: REGTECH

#0293: AI i Statens pensjonskass

Gjest: Kine Dirro Bøhlerengen

Analysesjef og leder av Business Intelligence of Statens pensjonskasse


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Kine Dirro Bøhlerengen, som er analysesjef og leder for Business Intelligence-teamet i Statens pensjonskasse, om bruk av kunstig intelligens. – AI gir kunnskap om hvilke grupper av saker som har stor sannsynlighet for feil og ikke. Vi kan da fokusere på grupper av saker som har høyere sannsynlighet for feil enn andre og konsentrere stikkprøvene våre rundt disse gruppene, forteller hun i episoden. Hva kan AI gjøre for Statens pensjonskasse? Og hvordan bidrar AI til økt kunnskap om egne data og forretningsprosesser?

Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i AI?
Jeg er fra Drøbak, løper orientering og er aktiv i lokalpolitikken. Til daglig jobber jeg som analysesjef i Statens pensjonskasse (SPK), der jeg leder BI-teamet. Hovedoppgaven vår er å lage analyser som gir innsikt og bidrar til økt forretningsverdi for Statens pensjonskasse.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Statens pensjonskasses hovedoppgave er å levere offentlig tjenestepensjon til ansatte eller tidligere ansatte i staten. Totalt har vi ca. 1 million medlemmer, og et av våre hovedmål er at vi skal levere rett pensjon til rett tid. Analyse- og BI-teamet skal skape innsikt slik at vi kan levere bedre tjenester til brukerne. Her går utviklingen så raskt at vi hele tiden må utvikle oss og lære.    Alle kjernesystemene våre er egenutviklet, og siden pensjon er noe en tjener opp til gjennom en hel yrkeskarriere, kan våre aktive data være opptil 60–70 år gamle. Det er derfor en stor jobb å sikre at vi har god datakvalitet.

Hva fokuserer du på innen AI?
Vårt hovedfokus er hvordan vi kan bruke AI til å få bedre kunnskap om våre data og forretningsprosesser. Denne kunnskapen kan så brukes til å endre og forbedre prosessene.

Hvorfor er det så spennende?
Med AI kan vi levere bedre tjenester. Vi ser at vi kan endre måten vi jobber på slik at vi kan bli mer effektive og ligge i forkant i stedet for å være i etterkant.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?
AI og samfunnsnytte mot personvern. Det er åpenbart at personvern er viktig. Samtidig må vi ta i bruk AI der det har stor samfunnsverdi. Det er viktig at vi ikke lar en streng fortolkning av GDPR forhindre ellers fornuftig praksis.

Har du andre gode eksempler på AI internasjonalt og nasjonalt?
Selvkjørende biler.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Når det gjelder AI har vi ennå ikke så altfor mange eksempler på praktisk bruk. Det er all grunn til å tro at AI vil ha mange bruksområder også innenfor offentlig forvaltning. Da er det viktig at vi har tilstrekkelig kompetanse og forståelse for hva som skjer i bakgrunnen slik at vi også kan stille de kritiske spørsmålene.

Er det noe vi gjør i Norge som er unikt?
I Norge har vi et tillitsbasert system og er muligens bedre rustet til å balansere personvern opp mot samfunnsnytte. Vi kan finne gode kompromisser og dermed utnytte teknologien til gode formål som styrker velferdsmodellen.

Ditt beste fremtidssitat?
“The fastest learner is the winner,” av Mary Popendieck.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Kunstig intelligens (AI) kan brukes til alt fra automatisert saksbehandling til diagnostikk. Hvilke utfordringer kan man treffe på når man skal balansere hensynet til personvern mot hensynet til bedre og mer effektiv databehandling?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

AI Data Forretningsprosesser Business Intelligence (BI)
AI bidrar med kunnskap om hvilke grupper av saker som har stor sannsynlighet for feil og ikke. Vi kan da fokusere på grupper av saker som har høyere sannsynlighet for feil enn andre og konsentrere stikkprøvene rundt disse gruppene.

- Kine Dirro Bøhlerengen

This is Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse (SPK) er en norsk forvaltningsbedrift. Pensjonsordningen har over en million medlemmer, og er dermed Norges største. Den ble opprettet i 1917 med Oscar Schjøll som første direktør. I 2016 forvaltet Statens pensjonskasse rettigheter til en verdi av 509 milliarder kroner, og utbetalte 25 milliarder i ulike pensjonsytelser. Statens pensjonskasse administrerer tjenestepensjonsordningen for statsansatte og store deler av undervisnings- og forskningssektoren. For de statsansatte er medlemskapet obligatorisk. I tillegg til pensjon administrerer Statens pensjonskasse en boliglånsordning, samt ulike forsikringsordninger for medlemmene.