<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: TECH4GOOD

#0300: Desentralisert teknologi

Gjest: Snorre Edwin

CTO og medgründer

Diwala


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CTO i Diwala, Snorre Edwin, om hvordan de jobber med å registrere og verifisere utdanning, erfaring og personlig informasjon. Diwala sitt oppdrag er å bygge et økosystem med digitale ferdighets-identiteter med verifiserbar legitimasjon - å skape globale muligheter for ungdom og fordrevne lokalsamfunn. I podcasten diskuterer Snorre og Silvija hvordan blockchain kan brukes for å sikre oss mot falske kontrakter og sertifiseringer. Snorre forteller oss også om hvordan en desentralisert Skill-ID tjeneste fungerer.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det viktigste vi gjør er å gi brukere tilbake kontroll over egen data. Samtidig ønsker vi å tilby digitale tjenester oppå disse dataene som brukerne kommer med og legge det inn i systemet.

 Hva fokuserer du på innen din teknologi?
Innenfor blockchain fokuserer vi på desentralisert identitet sammen med finansielle muligheter. I edtech fokuserer vi på å gjøre utdannelse-data mer troverdig, mer effektiv utstedelse og verifisering.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi det snur på hele det digitale bildet vi ser i dag. I dag er vi avhengig av tredjeparts systemer for å klare å skape tillit på internett. Disse teknologiene er med på å bygge grunnlaget for et mer tillitsfullt internett, hvor tilliten kan ligge i infrastrukturen, framfor i tredjeparts endesystemer.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Hvorvidt blockchain bare er krypto eller kan brukes til en kriminell handling. Dette er en kontrovers som allmennheten tror på, mens de som driver med det ser annerledes på det. 

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
British Colombia har gitt alle organisasjoner en DID og utgitt VC til alle. Slik at de kan effektivisere samhandlingen mellom statlige etater som i ny og ne må verifisere data for å kunne utgi en tjeneste.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om hva data på internett betyr og hvor tilliten ligger på internett. Vi trenger også økt IT-kompetanse slik at vi kan bygge enda bedre systemer i fremtiden.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
IT-kompetanse kommer tidligere inn i skoler. Det er masse initiativer som fokuserer på å lære barna koding og få flere jenter inn i IT. 

Et favoritt fremtidssitat?
Think about the future, and not be sad.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Du må være bevisst på internett fordi dataen din er verdifull. Det vil komme bedre løsninger om vi engasjerer oss og bringer disse teknologiene frem og ut til brukerne.

 

SME

This is what you will learn:

Blockchain Verifisering Decentralized identifier (DID) Verifiable credentials (VC)
Vi bygger en desentralisert plattform som verifiserer menneskers ferdigheter. Dette gjør vi ved å skape en uforanderlig oversikt over ferdigheter og utdanninger som er verifisert med blockchain-teknologi.

- Snorre Edwin

Recommended literature:
http://www.lifewithalacrity.com/2016/04/the-path-to-self-soverereign-identity.html Sapiens av Yuval Noah Harari Homo Deus av Yuval Noah Harari

This is Diwala

Diwala bygger et økosystem med pålitelige digitale ferdighetsidentiteter for å bekjempe sertifisering og identitetssvindel, og skape globale muligheter for ungdom. Diwala er en digital økonomiplattform drevet av blockchain som gjør det mulig for flyktninger å aktivt bygge sin identitet og ferdigheter. Selskapet er for tiden en del av fabrikkens akseleratorprogram for FinTech startups i Oslo, Norge.