<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: MATERIALS

#0304: Returordning for kasserte fritidsbåter

Gjest: Kjell Inge Svendsen

Gründer

Ecofiber Recycling


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer i Ecofiber Recycling, Kjell Inge Svendsen. Ecofiber Recycling er en returordning for båter og industriavfall. I episoden snakker Kjell Inge om de giftige gassene som oppstår når vi brenner glassfiber fra dagens fritidsbåter, i tillegg til viktigheten av å levere avfall til korrekt gjenvinning.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi organiserer og tar imot kasserte fritidsbåter i alle størrelser, og sanerer og sorterer disse på vårt anlegg. Dette krever spisskompetanse og derfor har vi særskilt tillatelse fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen til håndtering og behandling av disse.

Hva fokuserer du på innen din teknologi?

Vi fokuserer på høyest mulig materialgjenvinning av fritidsbåter og glassfiber.

Hvorfor er det spennende?

Vi konverterer tidligere avfall til materiale og raffinerer dette uten kjemikalier. En miljøvennlig metode som sikrer 100 prosent gjenbruk av glassfiberskrog som er egnet til å bli ecofiber.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?

FN sine klimamål om reduksjon av CO2 blir ikke raskt nok praktisert. Vi kan redusere og minske fotavtrykk i store mengder ved å erstatte flere av dagens produkter med vårt resirkulerte ecofiber, som er et materiale som kan gjenvinnes nærmest uendelig. Det må stilles strengere krav til bruk av resirkulerte tilslag i ny produksjon.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Vi har bidratt til en statlig returordning som nå har fått en post i statsbudsjettet. Vi har også bevist at med gode resultater har ecofiberet effekt i produksjon av ny kompositt og som tilsetning i betong.

Dine andre favoritteksempler på teknologi internasjonalt og nasjonalt?

Vi er de eneste som resirkulerer glassfiber og karbonfiber uten kjemikalier eller høy energi. Jeg er glad for at det nå begynner å bli oppmerksomhet på byggebransjen og valg av materiale, som Breeam-Nor.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?

Å øke kunnskap om gjenvinning, og gjøre det obligatorisk allerede i grunnskolen.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?

Nordmenn er eksperter på pantesystemer. Det er viktig å skape returordninger som gir insentiver til å ta vare på verdifulle råvarer.

Et favoritt fremtidssitat?

Vi starter der det slutter.

Viktigste poeng fra vår samtale?

Gjøre alle oppmerksomme på hvor viktig det er å levere avfall til korrekt gjenvinning. Effekten av dette vil være med på å stanse tilsig av plast og søppel som havner i havet. Vi er den eneste generasjonen som kan gjøre noe med dette før det er for sent.

SME

This what you will learn:

Resirkulering Glassfiber Gjenvinning Kompositt
I Norge finnes det omtrent én million båter, og 20 prosent av disse er kassert som utgjør at det blir tusenvis av båter liggende i strandkanten, elver og ferskvann.

- Kjell Inge Svendsen

Recommended literature:
Hjemmesidene til kommuner og avfallsselskaper

This is Ecofiber Recycling

Ecofiber Recycling A/S ble stiftet i 2015 som et godkjent avfallsmottak for fritidsbåter. I dag er Ecofiber Recycling A/S også mottak for andre glassfiber og komposittmaterialer som bygg og anlegg, offshore, aquakultur, landbruk og industri.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse