<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: IOT

#0312: Bredbånd, 5G og oss

Gjest: Eirik Gundegjerde

Direktør for Strategiske Prosjekter of Lyse


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Direktør for Strategiske Prosjekter i Lyse, Eirik Gundegjerde, om bredbånd, 5G og oss. Lyse er et norsk konsern som blant annet består av telekommunikasjons-selskapene Altibox AS, Lyse Fiber AS, Lyse Fiberinvest AS, Signal Bredbånd AS og Viken Fiber AS. I podcasten forteller Eirik om hvordan IoT tillater en utvikling hvor "dingser" blir smartere sammen i synergi med hverandre. Silvija og Eirik diskuterer også 5G-teknologi, hva denne femte-generasjonen av mobiltjenester og mobilnett egentlig består av, og hvordan Norge ligger an i forhold til løftet med å implementere 5G om dagen.
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi bygger samfunnskritisk infrastruktur innenfor energi og telekom, og prøver å være kundens beste venn.

Hva fokuserer du på innen din teknologi?
Vi fokuserer på fiberkabler til utlandet, 5G og IoT.

Hvorfor er det spennende?
Kommunikasjonsinfrastruktur er avgjørende for Norges konkurranseevne, og en bærebjelke for morgendagens samfunn.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Vi mangler kanskje sense of urgency i forhold til å bringe tilstrekkelig digitaliseringskompetanse inn i grunnskolen og skoleløpet. Vi evner ikke å tette hullet i båten.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Et prosjekt sammen med Nokia, som er verdens første semikommersielle pilot på å bruke trådløst som en fiberforlenger. I tillegg så har Altibox familien startet å bygge en landsdekkende infrastruktur for sensorteknologi og IoT.

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Teknologien har inntatt livene våre på konkrete områder, som underholdning og opplevelser, fjernstyring, datainnsamling, fjerndiagnostikk og autonomi. Nå eksploderer anvendelsene hvor AI, mønstergjenkjenning og edge computing blir sentrale begreper.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Evnen til omstilling, fleksibilitet og digital kompetanse.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har kanskje en av verdens beste digitale infrastrukturer, og vi er flinke på samhandling og finne løsninger på utfordringer.

Et favoritt fremtidssitat?
Den tidligere amerikanske presidenten, Harry S. Truman, sa en gang at du kan få til hva som helst om du ikke bryr deg om hvem som tar æren for det.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vi må få fart på programmering og digitaliseringskompetanse i skolen.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Våre liv er infisert av datateknologi og Eirik mener Norge sover litt i timen. Hvorfor mener han sense of urgency er løsningen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

5G Smarte hjem Fibernett IoT
Kommunikasjonsinfrastruktur er avgjørende for Norges konkurranseevne, og en bærebjelke for morgendagens samfunn.

- Eirik Gundegjerde

Recommended literature:
TED Talks

This is Lyse

Lyse er organisert som et konsern med Lyse AS som morselskap. Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, og organiserer fellesfunksjoner som økonomi og finans, marked, HR, kommunikasjon, juridisk, anskaffelser, eiendomsservice mm. Konsernet er organisert i tre forretningsområder: Energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Blant selskapene som inngår under telekommunikasjon finnes: Altibox AS, Lyse Fiber AS, Lyse Fiberinvest AS, Signal Bredbånd AS og Viken Fiber AS.