<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FINTECH

#0314: Crowdfunding

Gjest: Camilla Andersson

CEO of Privanet


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Camilla Andersson, CEO i Privanet om hvordan alle kan bli eiere i vekstselskaper. "Sparkup var Norges første plattform for å hjelpe startups med kapital-innhentingen, og nå etablerer vi AROUND, som er en av Norges første aksjebaserte crowdfundings-plattformer med lisens der vi co-investerer sammen med folket" forteller hun. I podcasten diskuterer også Camilla og Silvija hva som er den korteste veien mellom investorer og gründere, og hvordan crowdfunding begynner å bli en del av våre finansielle liv.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i fintech og crowdfunding?
Serieentreprenør og investor, alltid vært interessert i teknologi og «dingser» (startet med tekst-TV og mobilteknologi).

Hva er det viktigste dere gjør på  jobben?
Opplæring, skape forståelse og bygge investordatabase.

Hva fokuserer du på innen finans-teknologi? 
Kapital-innhenting, videreutvikling av plattformen og  compliance.

Hvorfor er det så spennende? 
Det bidrar til å bygge fremtidens arbeidsplasser samt få flere kvinner til  å  bli eiere.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene? 
Kvinner og investeringer, (eie) / ta risiko.

Dine egne relevante prosjekter siste året? 
Sparkup  var Norges første plattform for å hjelpe startups med kapital-innhentingen, og nå er det etablering av AROUND – en av Norges første aksjebaserte  crowdfundings-plattformer med lisens der vi co-investerer sammen med «folket».

Har du andre gode eksempler på fintech internasjonalt og nasjonalt?
Ourcrowd  (aksjebasert  crowdfundingsplattform) og  Crowdworks.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 
«Teknologi» (digitalisering, robotisering, AI etc.).

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
Transparent (mye  tilgjengelig  data – åpne  API-er),  BankID  er genialt.

Et favorittsitat om fremtiden? 
«Sammen klarer vi å bygge fremtidens Norge.»

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Det er ingen hemmelighet at menn tar større risikoer og investerer mer enn kvinner, men hvordan kan vi hjelpe kvinner til å gå ut av de trygge rammene og gjøre flere invetseringer?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Crowdfunding FinTech Startups
Sparkup var Norges første plattform for å hjelpe startups med kapitalinnhentingen og nå etablerer vi AROUND, som er en av Norges første aksjebaserte crowdfunding-plattform med lisens der vi co-investerer sammen med «folket».

- Camilla Andersson

Recommended literature:
https://www.lorn.tech/ Podkast: De som bygger det nye Norge

This is Privanet

Privanet Group er en finsk investeringstjenestegruppe som spesialiserer seg i handel med verdipapirer i unoterte selskaper og finansieringsordninger for selskaper. Det tjener både private borgere og selskaper, med markedet for unoterte verdipapirer som sitt viktigste forretningsområde. Gruppen har et bredt utvalg av tjenester som tar sikte på å samle selskaper som trenger finansiering og investorer.