<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIGDATA

#0315: Programvare for å lede fremtidens bedrifter

Gjest: Astrid Thommesen Sæbø

CFO of SAP Norway


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CFO i SAP Norway, Astrid Thommesen Sæbø. SAP Norway jobber blant annet med ERP-systemer, som er noe av hovedemnet i akkurat denne podcasten. ERP er et akronym som står for "enterprise resource planning" (ERP). De fleste selskaper har et eller annet økonomi- og driftssystem, men de fleste programvareløsningene på markedet begrenser seg allikevel til dagligdagse forretningsprosesser, og kan ikke legge til rette for fremtidig vekst. Gjennom ERP-teknologi kombineres derimot en bedrifts data om økonomi, personalressurser, produksjon og forsyningskjede under samme system, og teknologien blir stadig bedre til å samle forretningsprosessene og forbedre samarbeidet, gjøre det enklere for selskapet å ta datadrevne beslutninger, og øke produktiviteten i bedriften. SAP er altså i sentrum av denne teknologiske revolusjonen, og i podcasten får vi høre mer om hvorfor det SAP gjør, er så viktig og spennende.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i bigdata?
Interessen min for bigdata meldte seg under ingeniørstudiene. I store teknologiprosjekter handler det mye om metoden, å følge og forbedre den – og det liker jeg. Jeg synes også det er spennende å utforske alle mulighetene for hvordan programvare kan være med på å forbedre måten vi jobber på.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
SAP har noen av verdens største selskaper på kundelisten, og jobben vår går ut på å hjelpe dem med å forbedre sine forretningskritiske prosesser.

Hva er du mest opptatt av innen bigdata?
Jeg er opptatt av å formidle den kompetansen om prosesstyring som finnes i SAP.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det er så store muligheter for forbedringer, som vil gi så mange mennesker et mer spennende yrkesliv.

Hva synes du er den største utfordringen?
Hvordan drive endringsprosessene.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Jeg har vært opptatt med å støtte kunder i Norge med sine digitale endringsprosesser.

Dine andre favoritteksempler på bigdata internasjonalt og nasjonalt? 
Jeg følger ekstra med på Qualtrics, et selskap som nettopp ble kjøpt opp av SAP og som driver med Experience management. Jeg er interessert i hvilke muligheter som finnes her.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Kunnskap om hvordan man skal bygge programvare blir mer og mer viktig.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?
I Norge er vi tilpasningsdyktige og flinke til å ta i bruk ny teknologi tidlig.

Viktigste poeng fra samtalen vår?
Programvare er gøy! Bli med og lær!

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Det snakkes om prosesstyring og metodeeffektivisering. Effektivisering på markedet og prosessering for å forbedre virksomheten er kjensgjerninger som til syvende og sist også gagner mannen i gata. Gjennom klare og strukturerte virksomhetsdriftende metoder, er medgjørlighet og kjappere prosesser på markedsnivået på tilbudssiden. Mannen i gata får rask, oversiktlig og nok hjelp. Men er vi som kunder like medgjørlige tilbake, eller vil fremtidens virksomheter måtte konkurrere mot menneskelig skepsis som kan ødelegge for all innsats av strukturerte prosesser og metodeeffektive tiltak? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
ENTERPRISE

This is what you will learn:

Metodeeffektivisering ERP SAP
I store teknologiprosjekter handler det mye om metoden, å følge den, å forbedre den, og det liker jeg. Det er også spennende at det er så store muligheter med programvare for å forbedre hvordan vi jobber.

- Astrid Thommesen Sæbø

Recommended literature:
 Følg med på hva gigantene sier om hvor de skal satse framover

This is SAP Norway

SAP er i sentrum av dagens teknologiske revolusjon. Som markedslederen innen forretningsprogramvarer, hjelper SAP organisasjoner med å bekjempe de skadelige effektene av kompleksitet, generere nye muligheter for innovasjon og vekst, og å ligge i forkant av konkurransen. Fleksibilitet, innovasjon, kundeverdi og profesjonalitet er verdier som utgjør SAP sine overordnede mål, og med en samlet nordisk og baltisk region, har SAP et kraftsenter av eksperter som jobber med alle selskaper, uavhengig av næring og størrelse.