<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: EDTECH

#0316: EDTECH: Magnus Rudolfsen: Nytt produkt for skolenorge

Gjest: Magnus Rudolfsen

Produktsjef

Bokbasen


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med produktsjef i Bokbasen, Magnus Rudolfsen. Bokbasen har som mål å skape en smidig infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole. I episoden forteller Magnus hvordan lærere og elever finner godt innhold til den nye digitale hverdagen. Han forteller også om Digitalelev, eBokBib, Norske Folkebibliotek og Bokbasen. 

 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi utvikler produkter og tjenester som er grunnleggende for at bøker og informasjon om bøker skal bli tilgjengelig. Nå bygger vi et produkt som heter Digitalelev, en plattform for digitale læremidler i den norske skolen.

Hva fokuserer du på innen din teknologi?
For at nye produkter og ny teknologi skal tas i bruk og bli utbredt, så må de løse et reelt problem. Dette er noe jeg fokuserer på. For Digitalelev betyr det at hvis vi skal komme videre med digitale læremidler i skolen, så må det være enklere å ta i bruk.

Hvorfor er det spennende?
Det er spennende fordi jeg får muligheten til å legge til rette for at flere elever får muligheten til å finne de digitale produktene de trenger.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
I hvor stor grad de digitale løsningene skal tilpasses vaner og rutiner fra en analog hverdag.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Lansering av ny plattform for e-bøker og lydbøker i norske folkebibliotek. Sammen teamet i Bokbasen jobber jeg nå med å bygge Allvit, samtidig med at vi lanserer Digitalelev.

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Vi har mange fine eksempler i Norge, som DragonBox og Poio som jeg personlig liker veldig godt. Internasjonalt vil jeg trekke frem Udacity. Det er en løsning jeg selv har fått mye ut av. De tilbyr kurs online i teknologi, både gratis og ikke gratis.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Evne til kritisk tenking og kildevurdering. Digital forståelse - hvordan spres informasjon i en digital hverdag, hvordan lærer barn og unge i dag og hvor henter de lærdom fra.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Fagfornyelsen tar opp flere av disse temaene, og gjør det på en veldig god måte.

Viktigste poeng fra vår samtale?
Digitale tjenester kan løse reelle utfordringer på nye måter, men i hvor stor grad klarer vi å rive oss løs fra vaner og rutiner fra den analoge hverdagen? Vi vil gjøre det enklere for lærere og elever å finne godt innhold til sin nye digitale hverdag.

Public sector

This what you will learn:

Bokbasen Plattform Edtech Ebokbib
For at nye produkter og ny teknologi skal tas i bruk og bli utbredt, så må de løse et reelt problem. Dette er noe jeg fokuserer på. For Digitalelev betyr det at hvis vi skal komme videre med digitale læremidler i skolen, så må det være enklere å ta i bruk.

- Magnus Rudolfsen

This is Bokbasen

Bokbasen ble etablert i 2007 og består av 18 ansette fordelt i Trondheim og Oslo. Bokbasen sine produkter tar utgangspunkt i den norske Bokdatabasen - den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge - og skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse