<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: AI

#0318: Hva er NLP?

Gjest: Marit Rødevand

Daglig leder of Mito.ai


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med gründer og daglig leder i Strise (tidligere Mito.ai), Marit Rødevand. Strise bruker maskinlæring til å analysere ustrukturert data på internett. Formålet er innhenting av informasjon om eksempelvis selskaper, produkter og markeder, og dataen kan integreres i CRM og ERP-systemer for å effektivisere salg og kundeprosjektering. Strise og deres løsning har fått internasjonal oppmerksomhet, og Marit ble blant annet intervjuet på Google Next-konferansen i San Fransisco med over 25 000 deltakere. I episoden forteller Marit mer om hvordan de jobber med natural language processing (NLP), samt om både muligheter og kontroverser rundt denne teknologien.
Full transcript (Available soon)

Hvem er  du, og hvordan ble du interessert i AI?

Jeg ble interessert i AI da jeg begynte på Teknisk kybernetikk på  NTNU  og fikk lære om autonome systemer.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?

Vi er en  startup,  så det viktigste er å klare å bevege seg raskere enn  big  corporates. Når det kommer til AI, er det å klare å komme til det  krysningspunktet  hvor datakvaliteten er så god at det gir mening å bruke maskiner fremfor mennesker til å løse et forretningsproblem.

Hva fokuserer du på innen AI?

NLP – lærer datamaskiner å forstå tekst like godt som mennesker.

Hvorfor er det så spennende?

NLP er en av de områdene hvor man har kommet kortest innenfor AI. Dette er fordi det er kjempevanskelig for datamaskiner å forstå  menneskelig  språk.

Hva synes du er de mest interessante kontroversene?

1) Mange snakker om at AI kommer til å ta over, men har den ikke på en måte allerede gjort det? Alle signaler som styrer ditt digitale liv er laget av algoritmer: hva du får på Facebook, Instagram, nyheter, reklame osv. Det er ikke sikkert at det er killer robots som tar over, men at kunstig intelligens manipulerer våre egne hjerner og dermed tar over. 2) «AI kommer til å ta over jobbene våre». Forhåpentligvis kan maskiner automatisere kjedelige  menneskelige  jobber, men dette trenger ikke å være noen ulempe. Men det er ikke så bra når vi har et system som er basert på at alle må jobbe 8–16 for å kunne overleve. I tillegg finnes det flere eksempler på at argumentet «AI kommer til å ta over jobbene» blir brukt til å presse ytterligere på lønn og arbeidstakerrettigheter for lavtlønnede arbeidere i manuelle industrier. 3) De flinkeste innen AI jobber i kommersielle bedrifter, og hvordan vil de påvirke framtiden til fagfeltet? Vil alt fortsette å være  open  sourced? 4) AI er ikke magi, selv om det framstilles slik i dag. Det er  fortsatt  deterministisk. 5) 40 % av AI startups bruker ikke AI.

Dine egne relevante prosjekter siste året?

Cicero rapport: brukt kunstig intelligens til å undersøke hvor gode  banker er på kunstig intelligens.

Har du andre gode eksempler på AI  internasjonalt og nasjonalt?

Bert embeddings – open sourced word-embeddings,  som for eksempel  Google Research Lab open-sourced  i  2018.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Det er ikke tvil om at bruken av AI er spennende og bare vil øke i fremtiden, men hvordan skal vi sørge for at AI bare forblir et verktøy som kan eksistere side om side med oss mennesker uten å ta over? 

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

NLP (Natural language processing) AI (Artificial Intelligence)
NLP er en av de områdene hvor man har kommet kortest innenfor AI, det er kjempevanskelig for datamaskiner å forstå menneskelig språk.

- Marit Rødevand

Recommended literature:
YouTube: How Machines Learn YouTube: Neurale nettverk Lesestoff: Bør du egentlig være bekymret for at robotene tar over jobben din? Lesestoff: Skalering av AI-startups

This is Mito.ai

Strise (tidligere Mito.ai) er et norsk selskap stiftet i 2016. Strise har laget en plattform som bruker maskinlæring til å analysere ekstern data som eierstrukturer, nyheter, markedstall og rapporter, og kombinerer dette med intern data fra kunder. Dette for å gi innsikt om kunder i antihvitvaskingsarbeid, risikovurderinger og salgsarbeid, og peker på det som er forretningskritisk.