<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIOTECH

#0032: Omprogrammere livets kode

Gjest: Sigrid Bratlie

Seniorrådgiver og molekylærbiolog of Bioteknologirådet


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorrådgiver i bioteknologirådet, Sigrid Bratlie. Sigrid er utdannet molekyklærbiolog og har alltid vært fascinert over hvordan verden henger sammen, både på et mikroskopisk og makroskopisk nivå. Sigrid forteller hvordan biotech kan løse noen av de store utfordringene knyttet til bærekraftig matproduksjon samt hvordan bioteknologi kan kurere alvorlige sykdommer som det ikke har vært mulig å behandle tidligere.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i biotech?

Jeg er en skikkelig vitenskapsnerd og har alltid vært fascinert av hvordan verden henger sammen, både på et mikroskopisk og makroskopisk nivå. Omtrent samtidig som jeg var ferdig med doktorgraden min (på Institutt for Kreftforskning) begynte CRISPR-teknologien å ta av. Da fikk jeg virkelig øynene opp for hva bioteknologi har å by på, og hvilke samfunnsmessige konsekvenser det kan få, på godt og vondt. Da gikk jeg over til Bioteknologirådet for å drive med formidling og samfunnsdialog om biotech på heltid.

Hva gjør dere på jobben?

Halvparten av jobben min er å gjøre faglige utredninger om bioteknologi, som danner grunnlag for politiske anbefalinger/uttalelser. Den andre halvparten består i formidling og dialog på ulike måter.

Hva er egentlig biotech?

Bioteknologi lar oss omprogrammere selve livets kode. Dette gir uante muligheter, men også et enormt ansvar.

Hvorfor er det så spennende?

Fordi det kan endre samfunnet radikalt. Vi kan blant annet potensielt løse noen av de store utfordringene knyttet til bærekraftig matproduksjon og kurere alvorlige sykdommer det ikke har vært mulig å behandle før.

Hvorfor kan det være skummelt?

Fordi så kraftfull teknologi kan misbrukes. Bioterror er ett eksempel.

Ditt beste eksempel på biotech?

Her er det mye å velge mellom! Jeg tror jeg går for CRISPR-redigerte universale blodceller. Her kan vi få off-the-shelf skreddersydde immunceller som både kan gi bedre effekt og færre bivirkninger enn dagens immunterapier. Og vi kan potensielt lage type 0 blod selv, så vi ikke er så avhengige av ulike bloddonorer.

Har du andre gode eksempler på biotech, internasjonalt og nasjonalt?

Genterapi for alvorlige sykdommer (som muskeldystrofi) som har vist spektakulære resultater i innledende forsøk. Genredigert ris som produserer omtrent 30 % flere korn per plante. 3D-printing med stamceller som kan erstatte ødelagt vev – for eksempel i hjertet etter infarkt. Mini-organer som gjør det mulig å teste respons på medisiner før de gis til pasienten. Genteknologi som potensielt kan utrydde malariamyggen. Listen er lang.

Hvordan funker det egentlig?

Bioteknologi er en stor og innholdsrik verktøykasse. Vi kan både lese, skrive og redigere DNA, og dermed omprogrammere livets kode.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Vi er gode på visse områder, som utvikling av nye kreftbehandlinger og industriell bioteknologi, men vi er dessverre ikke helt i cutting edge på andre områder. Men det er masse potensial dersom det satses! Vi er også gode på samfunnsdialog rundt bruk av bioteknologi.

Kan du anbefale noe stoff om biotech?

Vi har masse stoff på våre nettsider www.bioteknologiradet.no og i bladet vårt GENialt. Og for noe litt mer lettbeint vil jeg anbefale Kurzgesagt som har en rekke korte filmer om ulike teknologier, med skikkelig kul animasjon.

Har du et kort biotech-sitat for å hekte på bildet ditt ved publisering?

My bet: når vi i fremtiden ser tilbake på starten av dette årtusenet, er det ikke Trump og Brexit vi vil huske som mest epokegjørende – det er den raske teknologiske utviklingen innen blant annet bioteknologi.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Fordommer om at teknologi er unødvendig eksisterer. Gjerne helt til det motsatte er bevist. Hvor hadde biologisk utvikling og sykdomsforebygging vært uten teknologi i dag?  

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Biotech Bærekraftig utvikling Livets kode Bioterror
Jeg er spesielt opptatt av hvordan bioteknologi kan gjøre verden til et bedre sted ved å fremme bærekraftig utvikling, bedre folkehelse og redusere sosiale forskjeller.

- Sigrid Bratlie

This is Bioteknologirådet

Bioteknologirådet er et frittstående, regjeringsoppnevnt råd som er høringsinstans for norske myndigheter i spørsmål om moderne bioteknologi og genteknologi. Rådet skal også bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.