<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: REGTECH

#0320: Vi kommer lenger sammen

Gjest: Endre Sundsdal

Teknologidirektør

Entur


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med teknologidirektør i Entur, Endre Sundsdal, om reiseplanleggeren Entur utgjør, som samler kollektivtransporten i hele Norge. Entur AS er et statseid selskap som høsten 2016 overtok driften av NSBs billettsystemer. Endre forteller blant annet om hvordan Entur har gått frem for å koble kollektiv-Norge sammen, og om hvordan man samler inn og deler data når den kommer i form av ruter, sanntid og priser. 

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi kobler kollektiv-Norge sammen og skal gjøre det enklere å reise kollektivt. Dette innebærer å samle inn og dele data om tilbudet på en standardisert måte, gjøre kollektivtilbudet bedre tilgjengelig ved hjelp av Enturs app og web, og gjøre det mulig for SD å realisere jernbanereformen ved at vi driver jernbanens billettsystemer, servicefunksjonene på stasjonene og jernbanens kundesenter. 

Hva fokuserer du på innen din teknologi?
Vi lager digital infrastruktur for kollektiv-Norge. Vi har en åpen tilgjengelig innovasjonsplattform med data og tjenester for reiseinformasjon, og en transaksjonsplattform for salg av billetter. Men vi kan ikke gjøre dette alene – hele økosystemet og sektoren må bidra for at det skal bli sømløst for de reisende.  

Hvorfor er det spennende?
Bærekraftig mobilitet er viktig i utviklingen av våre byer og samfunn, og en viktig del av å få til smarte byer og smarte samfunn. Og mobilitetstilbudene er i en rivende utvikling.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Vi moderniserer hele vår systemportefølje og plattform. Vi er 150 stykker som jobber med dette, og vi startet i 2016. Vi tar i bruk helt ny teknologi, og går selvfølgelig cloud native.  

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Amazon og Google, samt Finn.no. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Generelt er det er viktig at vi sørger for at kommende generasjon ikke bare blir konsumenter av teknologi, men faktisk forstår, vet å anvende, utnytte og utvikle videre.   

Et favoritt fremtidssitat?
The most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Vi kommer lenger sammen. 

Dette LØRNER du:

Entur Mobilitet Big data Bærekraft
Bærekraftig mobilitet er viktig i utviklingen av våre byer og samfunn, og en viktig del av å få til smarte byer og smarte samfunn. Og mobilitetstilbudene er i en rivende utvikling.

Endre Sundsdal

Anbefalt litteratur
TED Talks Gartner

Dette er Entur

Selskapet ble etablert av NSB den 16. juni 2016 under det midlertidige navnet Salg og Billettering AS, som en del av forberedelsene for omstruktureringen av jernbanesektoren i forbindelse med Solberg-regjeringens jernbanereform. Endelig navn ble vedtatt 14. september, og selskapet endret da navn til Entur AS. 15. oktober ble selskapet operativt da det overtok driften av salgs- og billettløsningene og de tilhørende ansatte fra morselskapet NSB. 1. september 2016 etablerte Samferdselsdepartementet selskapet Reiseplan og billett, som i løpet av første tertial 2017 ble integrert i Entur AS. Entur har utviklet reiseplanlegger for kollektivtransport i hele Norge som på sikt også vil gi muligheten til å kjøpe billetter direkte. Den inneholder også reiseinformasjon fra Avinor.

Refleksjon

Mobilitet er viktig for folk. For at vi skal la bilen stå og heller velge en mer bærekraftig løsning må det lages datatjenester slik at andre tilbud blir enkle å nå. Hva innebærer bærekraftig mobilitet i dette forholdet? Og har Norge kommet langt med slike løsninger?