<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ROBOTICS

#0322: Avansert vareproduksjon i Norge

Gjest: Mika Tienhaara

Leder of SINTEF


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med leder for Manufacturing Technology Norwegian Catapult i NCE Raufoss og SINTEF Manufacturing, Mika Tienhaara, om roboter, industri 4.0 og avansert vareproduksjon. Silvija og Mika diskuterer hvordan man går frem for å lage gode roboter for industrielle aktører. Mika deler også noen fun facts fra industri-historien - visste du at på enkelte av delene til Volvo står det «Made in Norway»?
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi jobber med å øke kompetansen til våre stolte nasjonale bedrifter og alle SMB-er i Norge. Og muliggjøre norsk vareproduksjon, også for startups og scaleups. 

Hva fokuserer du på innen din teknologi?
Industri 4.0, hvordan muliggjøre bruken av teknologi og bygge opp den kompetansen som er nødvendig for implementasjonen og bruken av den.

Hvorfor er det spennende?
Teknologi uten riktig kunnskap og kompetanse om hvordan man kan bruke det og skape verdier i form av effektiviseringer, forbedringer og innovasjon som understøtter konkurransedyktighet internasjonalt, kommer vi ikke så mye lenger.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Industri 4.0 byr på mange muligheter, men gjør også at mange bruker teknologi som en "push" i stedet for at det har vært en "pull" tidligere. Da er det viktig å se nytteverdien av det man gjør. 

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Oppbyggingen av et nasjonalt testsenter under Katapultprogrammet og Lean Lab Industri 4.0 standard. Samt å jobbe med startups og scaleups i Norge, og skape forbindelser til ledende internasjonale miljøer innen vareproduksjon, IoT og lignende.  

Dine andre favoritteksempler på din teknologi internasjonalt og nasjonalt?
Nasjonalt synes jeg at Siemens fullautomatiserte batterifabrikk i Trondheim skiller seg ut, men vi har også de verdensledende fabrikkene til Benteler på Raufoss og HexagonRagasco. Raufoss har et verdensledende miljø for avansert vareproduksjon. 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Innovasjonsevner og se på helheten av verdistrømmer. Vi må få enda bedre forståelse og kunnskap til programmering, algoritmer og kunstig intelligens. Og koble det mot det fysiske og samhandlingen mellom maskiner og mennesker.  

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
SINTEF har flere satsingsområder rundt dette på flere institutter, men vi må få med mer industri til å dele og å delta i relevant og industrinær forskning og utvikling. 

Et favoritt fremtidssitat?
In God we trust, all others bring data. 

Viktigste poeng fra vår samtale
Fremtiden er spennende i Norge. Vi har masse muligheter - samfunnsmessig, i utdanning og næringsliv.  

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hva menes med god systemintegrasjon mellom mennesker og maskiner? Og hvorfor er fokus på god systemintegrasjon en ressurs?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
RESEARCH

This is what you will learn:

Roboter Industri 4.0 Avansert vareproduksjon
Vi har spisskompetanse som er aktuelt for mange. Siemens fullautomatiserte batterifabrikk i Trondheim skiller seg ut, men vi har også de verdensledende fabrikkene til Benteler på Raufoss og HexagonRagasco. Raufoss har et verdensledende miljø for avansert vareproduksjon.

- Mika Tienhaara

Recommended literature:
The Machine That Changed the World av James P. Womack The AI Delusion av Gary Smith The Fourth Industrial Revolution av Klaus Schwab

This is SINTEF

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. SINTEF sine 2000 medarbeidere leverer anvendt forskning, teknologi, innovasjon, kunnskap og løsninger for store og små kunder over hele verden. SINTEF samarbeider med ledende universitet, bedrifter, institutter, industriklynger, oppstartsmiljøer og myndigheter, og utvikler prosjekter som kan utløse offentlig medfinansiering for deres kunder. SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som senere ble fusjonert inn i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).