<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: FOODTECH

#0323: Datasimuleringer for bærekraftig landbruk

Gjest: Anders Gundersen

Founder og CEO of Sensonomic


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Founder og CEO i Sensonomic, Anders Gundersen, om bærekraftig landbruk, kloning av bananer og hvordan Sensonomic sikrer maten gjennom bruk av satellitter. Selskapet Sensonomic fokuserer på uthenting av handlingsdyktig innsikt, med det bærekraftige jordbruket som sitt hovedmarked. I podcasten reflekterer Anders og Silvija rundt hvordan man kan vise at bærekraftig jordbruk er lønnsomt. Anders forteller også om fordelene ved å ta i bruk digital modellering av landområder, inkludert infrastruktur, eiendeler og mennesker.
Full transcript (Available soon)

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Vi viser at bærekraftig jordbruk er profitabelt, som går rett inn på bærekraftsmålene til FN.

Hva fokuserer du på innen agritech?
Å gjøre hverdagen for bønder verden over mer effektiv, profitabel og forutsigbar.

Hvorfor er det spennende?
Mer enn 2/3 av innbyggerne i utviklingsland jobber i landbruket. I tillegg til å være selve livsgrunnlaget for 700 millioner småbønder og deres familier, er det også den største driveren for avskoging. Vi tror vi kan forbedre inntjening med opp mot 15 prosent for enkelte avlinger ved hjelp av datasimuleringer, uten at man må øke investeringer i innsatsfaktorer.  

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Politikere og andre beslutningstakere vet ikke hvilke tiltak som virker for å begrense avskoging, men likevel forsøker vi å påvirke land vi samarbeider med til å gjennomføre tiltak for å bevare regnskogen.  

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Prosjekt med FN i Vest-Afrika, der vi leverer en tjeneste for klimatilpasning for småbønder. Målet er å nå 30 000 småbønder i Senegal, Mali og Kamerun, og tjenesten vår skal sørge for at nytten av investeringer i agrikultur og infrastruktur skal forbedres betydelig. 

Dine andre favoritteksempler på agritech internasjonalt og nasjonalt?
Internasjonalt er det økningen i investeringer, samt opptak av teknologi for klimasmart agrikultur. Nasjonalt har norske selskaper som Soil Steam International og Saga Robotics gjort det bra.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Innsikt i komplekse systemer, og hvilke avveininger vi må gjøre for å kunne produsere nok mat. Vi vet fremdeles for lite om verdien naturen gir oss mennesker, og derfor tør vi å ta sjansen på å ødelegge den for å gjøre det enklere for oss selv. 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har bedre tid enn mange andre land grunnet god infrastruktur, gode sosiale løsninger og gunstig beliggenhet - noe som gjør at vi har anledning til å feile noen ganger. 

Et favoritt fremtidssitat?
Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. 

Viktigste poeng fra vår samtale?
Det er nå som er tiden til å investere i agritech. Det blir den største og viktigste teknologiske revolusjonen sammen med medtech. Vi kan få til noe stort i Norge gjennom samarbeid mellom store aktører med lang historikk, og kloke mennesker som har løftet hodet ut av fintech og oljeteknologi for å løse viktige samfunnsutfordringer.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hvilke globale konsekvenser vil det medføre om Norge slipper opp sitt restriktive forhold til bruk av palmeolje? Og kunne vi i stedet erstatte et eventuelt palmeolje-areal med avling av andre planteoljer?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

Bærekraftig landbruk Digital modell av landområder Agritech
Agritech blir den største og viktigste teknologiske revolusjonen sammen med medtech. Vi kan få til noe stort i Norge gjennom samarbeid mellom store aktører med lang historikk, og kloke mennesker som har løftet hodet ut av fintech og oljeteknologi for å løse viktige samfunnsutfordringer.

- Anders Gundersen

Recommended literature:
AgFunder Sensonomic https://shifter.no/sikrer-maten-med-satellitter-sensonomic-fikk-storkontrakt-med-fn/

This is Sensonomic

Selskapet Sensonomic AS fokuserer på uthenting av handlingsdyktig innsikt, med det bærekraftige jordbruket som sitt hovedmarked. Sensonomic samarbeider med store aktører som ESA, Norwegian Space Agency, UK Space Agency, Shell, samt flere regioner i Afrika, og hjelper sine samarbeidspartnere med å tilpasse driften til skiftende forhold, for et effektivt, lønnsomt og bærekraftig jordbruk. Sensonomic bygger en digital modell av landskapet kundene opererer i, inkludert infrastruktur, eiendeler og mennesker. Videre oppdateres modellen dynamisk med data fra satellitter, sensorer og hjelpekilder for å gjenspeile tilstanden til systemet. Deretter kjøres tusenvis av simuleringer for å identifisere den optimale løsningen på den respektive kundens problem. Sensonomics beregnings-simuleringer gir kritisk og prediktiv innsikt for beslutninger i landbruksnæringen, og erstatter på denne måten langsom og arbeidsintensiv datainnsamling og analyse.