<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: REGTECH

#0329: Ikke noe snikk-snakk, forvaltningsinformatikk, takk!

Gjest: Trine Lind

Prosjektleder of Avinor


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Prosjektleder i Avinor, Trine Lind, om hvorfor man må bruke endringsledelse og målstyring, som kombinerer eksperimentering og hypotese-basert utvikling. Avinor AS er et norsk statlig selskap, og Norges største eier av flyplasser, der eierskapet forvaltes av Samferdselsdepartementet. Silvija og Trine diskuterer hvordan man skal gå frem i arbeidet med å digitalisere i en offentlig sektor, eller i en kommune. De går også inn på dilemmaet i det å skulle få de ansatte til å bli villige til å ta risiko, samtidig som de opplever at alle resultater måles i større grad enn tidligere. 
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i fintech? 
Generalist med «spesialfelt» knyttet til digitalisering i offentlig sektor.  Ett team-menneske hvor det tverrfaglige fra forvaltningsinformatikken: juss, teknologi og organisasjonsutvikling er grunnleggende fundamenter.

Hva gjør dere på jobben? 
Sørger for at flytrafikken er trygg og effektiv på flyplassene, og sørge for at Avinor som organisasjon forstår mulighetene i og klarer å ta i bruk ny teknologi for å gjøre det mer effektivt, enklere og tryggere i fremtiden.

Hva er de viktigste konseptene i fintech? 
Ikke lett å koke det ned til noen få ting, kompleksitet! Ikke minst å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi, organisasjon og juss. Men teknologien kan brukes slik at «Offentlig sektor skal være smart på innsiden, men enkel på utsiden» - for å sitere Heidi Austli (IKT-Norge). 

Hvorfor er det spennende? 
Det er store og komplekse utfordringer i offentlig sektor og samfunnseffekter er viktig. Digitalisering og endring av prosesser for å oppnå strategiske mål og skape verdi ut av teknologitiltakene. Teknologi kan bidra til å iverksette politiske vedtak og beslutninger mer effektivt og «treffsikkert».

Hva synes du er de mest interessante kontroverser? 
Styring og eierskap; Makt og styringskultur overgår ofte de faglige og brukernes behov. Har ikke enkle svar, helhetsperspektiv, prioriteringskriterier, innsikt og måling av effekter tror jeg er viktig. 

Dine egne prosjekter innen fintech? 
Først og fremst hente frem fra Oslo kommune, fikk brukt erfaringen fra tidligere digitaliseringsprosjekter, men i enda større grad erfaring med å håndtere tverrsektorielle utfordringer.

Dine andre favoritteksempler på fintech internasjonalt og nasjonalt? 
Felles nasjonale løsninger og ikke minst data og informasjonsforvaltning hvor arbeidet med felles datakatalog står sentralt. I tillegg er eksempelet med forskningssamarbeidet med McLaren – noe jeg har store forventninger til.

Hvordan pleier du å forklare fintech? 
Avhengig av målgruppen, men forklaringen min handler alltid om endring av arbeidsprosesser  og tjenesteutvikling – gjennom bruk av teknologi 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 
Vi har i stor grad tatt ansvar og eierskap til offentlig infrastruktur, og ser at teknologiutvikling også kan brukes som virkemidler for å sikre samfunnseffekter og løse samfunnsoppdrag. Eksempelvis klima – elektrifisering av bilpark og nå fly (kortbanenettet).

Et fremtidssitat? 
Tror jeg velger meg Jon Bing vedr pågangsmot «Man kommer ingen vei uten å feile litt underveis, og ta et par risker»  og/eller «Saman er ein mindre aleine» (norske boktittelen til Anna Gavalda).

Viktigste poeng om fintech fra vår samtale? 
Tverrfaglig samarbeid, involvering, tillit & åpenhet, demokrati & rettssikkerhet, det finnes alltid en løsning. 

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Hva vil teknologi bety for regelverksutviklingen i framtiden, og parallelt - hvordan bør det offentlige organisere fokuset på teknologiens påvirkning på det juridiske for å ivareta borgerens rettigheter?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
PUBLIC SECTOR

This is what you will learn:

Tjenestedesign Tverrfaglig samarbeid Brukerinvolvering Innovasjon Endringsledelse
Vi må lykkes med å realiserer behov på tvers, både faglig og organisatorisk. Så enkelt å si: Bryte ned siloer, men ikke lett i praksis. Finansieringsprinsipper må endres og tilpasses sammen med målstyringen og konsernperspektiv.

- Trine Lind

Recommended literature:
1984, George Orwell Homodeus, Yuval Noah Harari

This is Avinor

Avinor AS er et norsk statlig selskap, og Norges største eier av flyplasser. Selskapet driver 44 flyplasser, hvorav 12 eies av Forsvaret. I tillegg eier selskapet sikkerhetsinstallasjoner av ulike slag – for eksempel radarer, radiofyr, fjernstyrte basestasjoner for flyradiosambandet, og kontrollsentraler. I 2003 ble Avinor oppført som aksjeselskap heleid av staten. Avinor startet et prosjekt i 2017 om å klargjøre flyplassene for elektriske fly.