<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BIOTECH

#0033: BIOTECH: Truls Petersen: BioTech — «eksistensiell vitenskap»?

Gjest: Truls Petersen

Seniorrådgiver

Bioteknologirådet


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med seniorrådgiver i Bioteknologirådet Truls Petersen. Truls er idéhistoriker med interesse for hvordan vi tenker om mennesket, naturen og samfunnet, og om bruk av teknologi. I episoden foklarer Truls de etiske dilemmaene rundt bioteknologi og hvorfor det er viktig at forskningsrådene har gode rutiner for å vurdere etiske sider underveis.

Hva gjør dere på jobben?

Rådet gir råd om god bruk av bioteknologi på planter, dyr og mennesker. Gis som offentlige uttalelser til myndigheter og politikere. Vi i sekretariatet følger med på forskning og debatter, og plukker opp saker som vi utreder.

Hva er greia med biotech?

Jeg tror det er et rart og mystisk ord for mange. En klisjé som er sann-utviklingen går raskt og gir muligheter og utfordringer. Mange tror teknologien ikke lar seg regulere og den er regnet blant de «eksistensielle vitenskaper» fordi den kan få så store konsekvenser på lang sikt.

Hvorfor er det spennende?

Det er en konkret ny teknologi og har praktisk betydning for mange. Kunnskap som i seg selv kan endre hvordan vi oppfatter mennesket og natur, og det er problemstillinger uten fasiter.

Hvorfor er det skummelt?

På grunn av usikkerheten og at det er nytt. Man kan tro, men ikke vite hva konsekvensene vil bli og nye teknologier blir derfor regulert strengere.

Ditt beste eksempel på biotech?

Øl er bioteknologi. Det finnes ikke et øl-tre eller en øl-elv man kan hente øl fra. Et annet eksempel er gentester i politiarbeid – det genetiske øyevitnet.

Dine andre favoritteksempler på biotech, internasjonalt og nasjonalt?

Bioprospektering, råstoff i naturen kan brukes på nye måter og gi nye materialer. Å lese om klimaproblemet kan jo gi enhver følelse av avmakt. Kimære, krysninger av dyr og mennesker, som for eksempel dyrking av menneskeorganer i gris og miniorganer i lab. Og dyrking av kjønnsceller i lab og muligheter for å redigere i disse.

Et kort biotech-sitat?

Bioteknologi åpner nye spørsmål og gjør gamle spørsmål aktuelle igjen, og vi må tenke på nytt om ting vi trodde vi visste.

Public sector

This what you will learn:

Biotech Bioteknologirådet Nytenkning om bioteknologi
Bioteknologi åpner nye spørsmål og gjør gamle spørsmål aktuelle igjen, og vi må tenke på nytt om ting vi trodde vi visste.

- Truls Petersen

Recommended literature:
Tidsskriftet GENialt Bioteknologirådet Filmen Gattaca Frankenstein av Mary Shelley The Gene: An Intimate History av Siddartha Mukherjee Livets tre og kodenes kode av Torben Hviid Nielsen, Arve Monsen og Tore Tennøe

This is Bioteknologirådet

Bioteknologirådet er et frittstående, regjeringsoppnevnt råd som er høringsinstans for norske myndigheter i spørsmål om moderne bioteknologi og genteknologi. Rådet skal også bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

Test your knowledges on this podcast, sign in for microcourse on lorn.university

Try microcourse