<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: HEALTHTECH

#0332: Velferdsteknologi og risiko

Gjest: Rune Winther

Leder for utvikling av digitale produkter

Multiconsult


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Leder for Utvikling av Digitale produkter i Multiconsult, Rune Winther, om hvordan velferdsteknologi vil være avgjørende for kvaliteten på fremtidens helsetjenester og hvordan adekvat risikostyring vil være avgjørende for at vi lykkes med dette. Multiconsult er et av Norges og Skandinavias ledende miljøer innen arkitektur, teknisk rådgiving og prosjektering. I podcasten gir Rune eksempler på hvordan vi kan klare å stille reelle krav til risikostyring. Rune og Silvija diskuterer også hvordan vi best kan anvende den kunnskapen vi har om avverging av risiko, uten å hemme innovasjon. 

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i velferdsteknologi?
Med snart 30 års erfaring fra risikofaget i en rekke bransjer, er jeg en som ønsker å bidra til at vi tar i bruk ny teknologi på en måte som gir oss reell kontroll med risiko. Min interesse for utfordringene med velferdsteknologi kom da jeg ble involvert i et følgeforskningsprosjekt ved HiØ, hvor jeg gjorde en overordnet risikovurdering av en nyutviklet velferdsteknologisk løsning for kommunesektoren.

Hva gjør dere på jobben?
I Multiconsult bidrar jeg med å utvikle våre tjenester, produkter og kompetanse innen digitale løsninger for bygg og eiendom. Dette inkluderer bl.a. prosjektering og rådgivning innen smarte bygg og helsebygg. Ved HiØ arbeider jeg med forskning og undervisning relatert til utvikling og analyse (risiko, pålitelighet) av komplekse digitale systemer.

Hva er de viktigste konseptene innen velferdsteknologi?
De som anskaffer velferdsteknologi må stille reelle krav til risikostyring, og som dekker flere risikoaspekter enn det sentrale myndigheter foreløpig har fokus på.

Hvorfor er det spennende?
Fordi mangel på kontroll kan medføre både at personer kommer til skade og at implementeringen av ny og viktig teknologi feiler.

Hva synes du er de mest interessante kontroverser?
Det er et tankekors at tendenser til skylapper hos tilsyn og direktorater medfører betydelige mangler i de føringer som gis for risikostyring innen velferdsteknologi.

Dine egne prosjekter innen velferdsteknologi? -
- Risikovurdering som del av følgeforskning ved HiØ for en kommune som tok i bruk nyutviklet velferdsteknologi
- Kronikk i Dagens Medisin
- Arrangement av seminaret «Helsetjenester i en teknologifokusert verden - hva med fokus på risikostyring og nytteverdi?»
- Utviklings- og analysemetodikk for risiko i komplekse digitale systemer
- Utvikling av kompetanse om tematikken i egen organisasjon (Multiconsult)

Hvordan pleier du å forklare velferdsteknologi?
Ved å illustrere med et eksempel: Fremfor å benytte «stengte dører» og begrense friheten til personer med lettere former for demens, kan GPS-sporing være et godt alternativ. Man kan definere et område vedkommende kan bevege seg innenfor, med varsel dersom personen går utenfor dette.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har flere kompetente miljøer innen risikostyring i Norge. Foreløpig synes det imidlertid ikke å være tilstrekkelig fokus på dette.

Et fremtidssitat?
En litt «aktualisert» og parafrasert versjon av Bertrand Russells sitat: «Å ikke ta i bruk nye teknologiske muligheter er ikke tilfredsstillende, men å ta i de i bruk uten å kontrollere risiko er hodeløst og unødvendig».

Dette LØRNER du:

Risiko Avverging   
Velferdsteknologi 
Innovasjon 
Mitt ønske er å bidra til at vi finner måter for å sikre at risikoen relatert til de ulike risikoaspektene blir akseptabel, slik at vi trygt kan ta i bruk de mange viktige mulighetene de nye teknologiene gir oss.

Rune Winther

Anbefalt litteratur

Dette er Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av mer enn 2.850 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Refleksjon

Skal man vente til teknologien er risikofri og har en suksessrate på 100% før den er verdt å ta i bruk?