<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: ARTTECH

#0333: Digital tidsmaskin

Gjest: Ragnhild Hutchison

Historiker og daglig leder of Tidvis


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med historiker og daglig leder i Tidvis, Ragnhild Hutchison. Ragnhild har PhD i historie og lang erfaring som forsker, rådgiver og prosjektleder. Tidvis utvikler historisk infrastruktur for institusjoner og aktører som driver med forskning og undervisning. I episoden forklarer Ragnhild hvordan de gjennom 3D-modellering får formidlet fortiden på en ny måte, slik at flere kan lære om den.
Full transcript (Available soon)

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i art-tech?

Jeg har vært historieforsker i 10–15 år, men ville nå ut til flere enn de få som leser fagfellevurderte artikler.

Hva gjør dere på jobben?

Noen graver i støvete gamle arkiv og leser håndskrift på alfabet nesten ingen forstår lenger, mens andre sitter og oversetter dette til ord og beskrivelser som moderne mennesker forstår. Dette blir så utgangspunktet for de som bygger 3D-modeller og gjenskaper hvordan Bjørvika-området så ut på slutten av 1700-tallet.

Hva er de viktigste konseptene når det gjelder art-tech?

Historiebevissthet: Historiebevissthet er grunnlaget for menneskers forventningshorisont og dermed utgangspunkt for hvordan vi opplever nåtiden og tenker om fremtiden. Kildenærhet og etterprøvbarhet: Vi jukser ikke – alt skal kunne etterprøves og funderes så langt som mulig i forskning. Der vi har måttet anta, skal vi gjøre klart hvordan vi har tenkt. CC BY-SA: Vi publiserer en 3D-verden av Oslo havn anno 1798 på åpen lisens og håper andre kan ha nytte av den. XR (extended reality): Digitale verdener er usynlige – man må finne måter å gjøre folk bevisste på at de fins i den fysiske verdenen, og da må man jobbe mye med interaksjon, installasjon, design og fysisk produktutvikling.

Hvorfor er det så spennende?

Vi kan formidle historie på helt nye måter – du kan gå i gater og utforske hus slik de så ut for 200 år siden.

Hva synes du er de mest interessante motsetningene?

Hvordan kan vi lede folk videre fra den digitale opplevelsen av Oslo havn anno 1798 til de digitale databasene med kulturhistorisk materiale?

Har du noen egne prosjekter innen art-tech?

Vi jobber også med å formidle historien til Oslo i middelalderen. Det er foreløpig et pilotprosjekt, men ta gjerne en titt på https://midtimiddelalderen.no/

Har du andre gode eksempler på art-tech, internasjonalt og nasjonalt?

Noen prøver å lage en europeisk tidsmaskin: https://timemachine.eu/

Hvordan pleier du å forklare art-tech?

Vi bruker digitale verktøy for å formidle kulturhistorie.

Er det noe vi gjør her i Norge som er unikt?

Vi er fortsatt veldig tidlig i utviklingen, men min erfaring er at norske bevilgende myndigheter og andre tør å gi oss støtte til å lage dette.

Har du et fremtidssitat?

«Du tar bedre valg om fremtiden dersom du kjenner fortiden.»

Hva er det viktigste poenget om art-tech fra samtalen vår?

En ny måte å formidle fortiden på gjør at flere kan lære om den, og kanskje ta bedre valg om fremtiden.

Refleksjonsspørsmål

Samle deg med en venn eller en kollega for å se om du klarer å svare på spørsmålet nedenfor.Spørsmål:Det skrives bøker om hva som vil skje med kloden ved ulike temperaturer, og for å sammenlikne finnes det arkiver der det er skrevet ned temperaturer fra 1700-tallet. Hadde vi sett flere atferdsendringer dersom alle fikk kjent mer på konsekvensene av store temperatursvingninger på kroppen?

!

Want to show off this case to your friends and coworkers?

Download summary (Available soon)
STARTUP

This is what you will learn:

VR kulturhistorie-tech 1700-tallet gamification
Vi kan formidle historie på helt nye måter - du kan gå i gater og utforske hus slik du kunne sett dem om du levde for 200 år siden. Vi kan lage dette nærmest slikt det var, det blir nesten en tidsmaskin.

- Ragnhild Hutchison

Recommended literature:

oslohavn1798.no

Europeisk tidsmaskin Midtimiddelalderen

This is Tidvis

Tidvis er et selskap som benytter ny teknologi som blant annet spill og 3D-modeller for å formidle og tilgjengeliggjøre forskning, med et spesielt fokus på historie. Målet er at flere får et bredere kunnskapsgrunnlag for å reflektere over nåtiden og fremtiden.