<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Tema: BUILDTECH

#0336: Finner opp ringeklokken på nytt

Gjest: Joachim Stray

CEO

Defigo AS


Med Vert Silvija Seres

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med CEO i Defigo AS, Joachim Stray, om verdens første smarthusløsning for boligblokker. Defigo gjør adgang til bygg via app enklere både for de som bor i boligblokk og for de som driver den, samt forretningslokaler med høy trafikk av besøkende. I samtalen med Silvija forteller Joachim om Defigos reise siden oppstart i 2014, og om hvordan de har arbeidet med å innovere teknologien for adgang til bygg, og nærmest finne opp ringeklokken på nytt.

Hvem er du, og hvordan ble du interessert i PropTech?
Lidenskapelig opptatt av hvordan teknologi brukes og hva den kan gjøre for meg som person. Jeg er like interessert i humaniora som jeg er av teknologi. I PropTech er det mye jobb å gjøre, og det er lett å finne på nye løsninger som er mye bedre enn det som finnes i markedet i dag.

Hva er det viktigste dere gjør på jobben?
Det aller viktigste er å prate med kundene og brukerne våre.

Hva fokuserer du på innen PropTech?
Vi lager en ringeklokke - en porttelefon for borettslag og forretningsbygg. Den kobler seg inn i byggets systemer slik at du kan styre all adgang fra en app.

Hvorfor er det spennende?
Fordi det er så opplagt - ingen tenker over det, men bruker den hver dag. Jeg pleier å si at vår viktigste funksjon er at du kan fjerne ringeknappen fra appen. Så det viktigste med ringeknappen er å kunne fjerne den igjen. Det er pussig og morsomt.

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Defigo tar opp mesteparten av tiden, men vi jobber nå med et beslektet prosjekt som heter PAT, oppkalt etter postmann PAT, som er en digital postkasselås med skilt og hele pakken styrt fra en app.

Dine andre favoritteksempler på PropTech internasjonalt og nasjonalt?
Det er mye morsomt, men kanskje ikke så mye nyttig og brukervennlig. Jeg har satt opp en del systemer hjemme som Yale Doorman og Ring.com, det fungerer superbra og gjør livet mitt litt enklere og morsommere.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror det blir som i dag, men med noe annet fokus. Jeg tror AI og roboter vil gjøre at det er en del kunnskap som mange ikke trenger å ha lenger og som på lang sikt vil endre samfunnet.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Vi har mye kunnskap på flere områder som kommer til å være viktig i fremtiden – eksempelvis om havet. Videre tror jeg at vi gjør mye bra regulatorisk og strukturelt, men at det går for tregt og at vi gjør for lite for de mellomstore.

Et fremtidssitat?
«Vision without execution is hallucination».

Viktigste poeng fra vår samtale?
Innovasjon på mikronivå er nødvendig for å skape fremdrift. Disrupsjon i etablerte bransjer er kanskje mindre flashy enn å lage helt nye, men businesswise gir det mye mer mening.

STARTUP

This is what you will learn:

Defigo PAT Teknologi Smarte hus
Vi lager en ringeklokke, en porttelefon for borettslag og forretningsbygg. Den kobler seg inn i byggets systemer slik at du kan styre all adgang, om det er beboernes egen eller besøkendes, fra en app.

- Joachim Stray

This is Defigo AS

Defigo AS ble stiftet i 2014 av Joachim Stray og Kristoffer Kirkevold. Begge er lidenskapelig opptatt av teknologi og spesielt løsninger som gjør livet enklere og morsommere. Med Defigo vil de som bor i en boligblokk få de samme mulighetene til smarte løsninger som de som bor i eneboliger, og teknologien gjør at systemer bygget for den enkelte leilighet, kan leve i symbiose med systemene i fellesområdet til blokken. Defigo har også laget et kraftig administrasjonsverktøy for de som drifter og forvalter boligblokken, så Defigo gjør det enklere både for de som bor i boligblokk og for de som driver den. I senere tid har Defigo også tilpasset systemet sitt til forretningsbygg.